НОВИНИ

01.02.2016 г.
БЧК удължава срока за раздаването на хранителни продукти
За гражданите на София крайният срок за раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти по Оперативна програма за храни...
и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) се удължава с една седмица и ще приключи на 5 февруари 2016 г.
Пунктовете са отворени от 8.30 до 16.30 часа всеки работен ден и са публикувани на интернет страницата на БЧК (www.redcross.bg).