НОВИНИ

22.01.2016 г.
Можем ли да намалим риска?
На 25 януари 2016 г. (понеделник) от 11.00 часа в зала „Музейна” на БЧК (София, бул. „Джеймс Баучер” 76) екип от експерти на Червения кръст ще отговорят на този въпрос с представянето на резултатите от изпълнението на проект
„Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи“


финансиран от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Целта на проекта е повишаване на капацитета за реакция при бедствия, аварии и катастрофи в областите Видин, Монтана и Перник, чрез изграждане на доброволни екипи за реакция при бедствия.

Сформираните три екипа преминаха подготовка за оказване на помощ на населението в кризисни ситуации. Проведени бяха и демонстративни учения, по време на които получените знания и умения за спасяване и оказване на помощ на пострадало население след земетресение, наводнение и при пожар бяха тествани в действие. Разиграните симулации допълниха с информация обобщено изследване за оценка на уязвимостта и на капацитета на населението за справяне и за преодоляване на последиците от природни катаклизми и човешка дейност.

На срещата ще присъстват представители на Междинното звено на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.