НОВИНИ

16.12.2015 г.
Национален конкурс за стипендии за творческо развитие
17 деца от уязвими групи спечелиха стипендии за развитие на творческите си заложби в рамките на благотворителна инициатива на Български Червен кръст и Сосиете Женерал Експресбанк
През месец август 2009 г. Български Червен кръст и Faber-Castell България стартираха съвместна инициатива с импровизирано художествено ателие на тема „Подай ръка за помощ” за деца със специфични нужди и техни връстници от Двореца на децата, като част от кампанията – „Искам да творя”.
Кампанията на Български Червен кръст и Faber-Castell е първата по рода си инициатива, чрез която се набраха средства за насърчаване на творческото развитие на деца с увреждания и/или нисък социален статус, поставени в неравностойно положение.

В период от два месеца /август-септември 2009 г./ от продажбата на продуктите с марка Faber-Castell бяха отчислени суми, които се използваха за отпускане на стипендии на даровити деца с увреждания за развитие на техните заложби чрез обучение.

Постъпилите средства влязоха в учредения в края на 2008 г. Фонд на БМЧК за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус (Фонда). Стипендиите бяха отсъдени от комисия, част от която бяха чийто Проф. Георги Чапкънов – председател; доц. Ани Аврамова - преподавателя от Националната художествена академия и г-н Петър Димов, директора на Софийска градска художествена галерия.

С част от събраните във Фонда средства и благодарение на дарената от нашия дългогодишен партньор Сосиете Женерал Експресбанк сума, през месец май 2015 г., дирекция „Български младежки Червен кръст”, при Национален съвет на БЧК, в партньорство с банка Сосиете Женерал, обявиха национален конкурс за стипендии за творческо развитие на деца и младежи за периода на учебната 2015/2016 г. към Фонд на БМЧК за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус.

Инициативата е продължение на проведените през годините конкурси за уязвими деца и младежи, които желаят да развиват творческите си способности в сферата на изобразителното изкуство. В конкурса участваха 58 деца и младежи на различна възраст от цялата страна, чиито творби бяха разгледани от специално определена Комисия в състав: Председател - проф. Анна Бояджиева – преподавател в Национална художествена академия и членове г-н Страхил Ненов – преподавател в Национална художествена академия, Д-р Славита Джамбазова – зам.генерален директор на БЧК, г-жа Мая Клевцова – мениджър „Комуникации” в СЖ Експресбанк и Василена Александрова – член на Оперативното бюро на Български младежки Червен кръст. Комисията раздели творбите по възрастови групи в две тематични категории – изящно и приложно изобразително изкуство. След задълбочена оценка, Комисията определи бъдещите стипендианти:

Първо място в Категория „Изящно изобразително изкуство” (за всяка възрастова група):
 • Камелия Петрова Кънчева, 8 г.,– Пловдив
 • Димитър Кирилов Димчев, 13 г. – Пловдив
 • Венислава Георгиева Ранова, 16 г. – Благоевград
 • Елеонора Иванова Стоименова, 19 г. – София

Второ място в Категория „Изящно изобразително изкуство” (за всяка възрастова група):
 • Венета Бориславова Георгиева, 11 г. – Варна
 • Стефания Илиева Михайлова, 13 г. – Пловдив
 • Венцислав Величков Кечеджиев, 17 г. – Габрово
 • Богомил Петров Любиков, 16 г. – София

Трето място в Категория „Изящно изобразително изкуство” (за всяка възрастова група):
 • Ивайла Илчева Вучкова, 9 г. – Пловдив
 • Румен Трифонов Шоповр 11 г. – Пловдив
 • Такухи Аветис Кехеян, 15 г. – Шумен
 • Божидар Тодоров Павлов, 16 г. – София
 • Мария Владиславова Якимова, 16 г. - София

Категория „Приложно изобразително изкуство” (всички възрастови групи):
 • Ивелин Димитров Граматиков,13 г. - Габрово
 • Валерия Маринова Чавдарова, 16 г. – Благоевград
 • Явор Младенов Илиев, 15 г. – София
 • Ивайло Георгиев Радев, 9 г. – Долна Баня

Отличените деца и младежи ще бъдат наградени в рамките на официална церемония, организирана от Дирекция „БМЧК” през януари 2016 г. Информация за датата и мястото на събитието ще бъде публикувана на страниците на БЧК и БМЧК. Организаторите на конкурса ще се свържат лично с бъдещите стипендианти, за да им отправят покана за участие в мероприятието и да ги информират за получената от тях стипендия или поощрителна награда.