НОВИНИ

10.12.2015 г.
България участва в 32-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец
България бе представена на 32-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец, която се проведе на 8 – 10 декември в Женева. В събитието участваха повече от 2500 делегати от цял свят.
В рамките на Общия дебат бяха направени изказвания от името на правителството на Република България и от името на Българския Червен кръст.

В изказването си постоянният представител на България към Службата на ООН в Женева посланик Иван Пиперков изрази категоричната ангажираност на страната ни с основните принципи на Движението на Червения кръст и Червения полумесец. Посланик Пиперков подчерта необходимостта от обединяване на усилията на международната общност за справяне със съвременните предизвикателства, произтичащи от хуманитарни кризи и въоръжени конфликти, при съблюдаване на принципите на международното хуманитарно право.

От своя страна председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров акцентира върху дейността на националното дружество за подпомагане на най-уязвимите групи от население, нуждаещо се от хуманитарна защита.

Конференцията се провежда веднъж на всеки четири години и представлява глобален форум, предоставящ уникалната възможност за неполитически дискусии по хуманитарни въпроси. В работата й участват Международният комитет на Червения кръст, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, представители на 195 държави-страни по Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях и 190 национални дружества на Червения кръст или на Червения полумесец, вкл. новоприетото Дружеството на Червения кръст на Тувалу.