НОВИНИ

04.12.2015 г.
Общо събрание на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец
Лидери на Червения кръст и Червения полумесец и на държави от целия свят обсъждат в Женева общи приоритети за справяне с най-належащите хуманитарни предизвикателства
Женева

В тазгодишните уставни срещи на Червения кръст и Червения полумесец, които се провеждат от 4 до 10 декември в Женева, участват близо 2000 души, включително ръководители на над 190 държави - страни по Женевските конвенции от 1949 г., от националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец от почти всички държави в света, от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), както и от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), за да обсъдят днешните най-неотложни хуманитарни въпроси.

През последните години хуманитарната обстановка се е променила драстично и поставя безпрецедентни предизвикателства пред хуманитарните организации в предоставянето на помощ за всички нуждаещи се - такава е позицията на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец в срещите на високо равнище в Женева.

"Тези срещи дават възможност за компонентите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец да се съберат и работят заедно с правителствата на държавите в стремежа да се постигне общата ни цел - хуманността", каза г-н Тадатеру Коное, президент на МФЧК/ЧП.

Днес нуждата от хуманитарна помощ е огромна. Изменението на климата предизвиква природни бедствия и създава непредвидими и тежки климатични условия, застрашаващи общностите по целия свят. Конфликтите, политическата нестабилност, икономическите кризи и нарастващите неравенства излагат на непоносими рискове милиони хора, включително червенокръстките доброволци и служители, и принуждават все повече хора да напускат домовете си, повече отколкото по всяко друго време след края на Втората световна война.

"Ние имаме изключителна възможност да обединим своите сили, да се обединим за нашата обща хуманност, за зачитане на международното хуманитарно право (МХП) и за да защитим милионите хора, които страдат поради въоръжен конфликт, бедствия и насилие ", каза г-н Петер Маурер, президент на МКЧК.

По време на срещите на високо ниво в Женева, участниците ще обсъдят проблеми, свързани с най-належащите нужди и последиците от днешните кризи като миграцията, зачитането на международното хуманитарно право, устойчивостта при бедствия, психологическите последствия на въоръженото насилие, както и защитата на хуманитарните и здравни работници и инфраструктура.

"Всички ние имаме отговорността да достигнем до всички нуждаещи се. Правителствата не могат самостоятелно да отговорят на всички предизвикателства, пред които техните граждани се изправят. Дори и най-добрите ресурси могат да бъдат поставени на изпитание, за да се отговори на нарастващите нужди, които днешната непредсказуемост носи. Ние сме силни, когато работим заедно ", каза г-н Коное.

Говорейки за конфликти, г-н Маурер каза: "Ние навлязохме в епоха, в която въоръжените конфликти са по-сложни и комплексни, те включват повече участници, продължават по-дълго, обхващат повече региони и използват по-разнообразни тактически средства и оръжия, но преди всичко, те са по-брутални в човешкото страдание, което предизвикват. Живеем в ерата на продължителни въоръжени конфликти, които водят до един свят в състояние на война."

Пълна информация и медийни ресурси можете да намерите на адрес: http://rcrcconference.org/ .

Заинтересованите са поканени да следват обсъжданията по време на срещите, като потърсят таг #powerofhumanity на социалните медийни платформи.