НОВИНИ

28.11.2015 г.
Оказване на помощ на пострадали след наводнение
На 29 ноември 2015 г., от 11:00 часа на плаж „Баба Вида“, областната организация на Българския Червен кръст – Видин ще проведе учение на своя новосформиран екип за работа при бедствия, на тема: „Оказване на помощ на пострадалото население след наводнение“.
Екипът е създаден в рамките на изпълнявания от Българския Червен кръст проект „Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи“, финансиран от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

При реализирането на проекта бяха сформирани три екипа на Българския Червен кръст за действие при бедствия в областите Видин, Монтана и Перник. Те преминаха обучения, чрез които бяха подготвени да оказват помощ на населението в кризисни ситуации. В заключителната част на проекта се провеждат и настоящите учения – демонстрации, с които получените знания и умения да бъдат тествани на практика.

В занятието, наред с доброволните екипи на БЧК ще участват представители на Секретариата на Националния съвет на БЧК и партньори от областните институции, ангажирани със защитата на населението в ситуации на бедствия.

За допълнителна информация можете да се свържете със Секретариата на Областния съвет на БЧК – Видин, моб.тел. 0885633305, Цветелина Петрова, Директор, тел. 094 60 60 95; e-mail: vidin@redcross.bg .