НОВИНИ

04.11.2015 г.
Генералният секретар на МФЧК/ЧП...
призовава за повече действия за покриване на хуманитарните и здравните нужди на уязвимите мигранти
Атина / Женева, 3 ноември 2015 г.

Необходимо е да се направи много повече в отговор на хуманитарните нужди на уязвимите мигранти в Гърция и в цяла Европа, призова Елхадж Си, Генерален секретар на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) в края на двудневното си посещение в Гърция.

"Влошаването на здравето на хората, тръгнали по пътя на миграцията, е основна грижа. Имунизационният календар на децата е провален, мигрантите са изложени на много опасности за своето здраве. Нашата отговорност е двойна - да отговорим както на хуманитарните нужди, така и на основните здравни нужди ", каза г-н Си. "Ние - Червеният кръст и Червеният полумесец, правителствата и хуманитарните партньори, трябва да не намаляваме усилията си и да реагираме ефективно и ефикасно, за да спасяваме човешкия живот и да защитаваме човешкото достойнство."

Над 600 000 души пристигнаха в Гърция тази година, с което страната се превърна в основен вход към Европа за уязвимите мигранти. Гръцкият Червен кръст отговаря на нуждите на хората още от началото на кризата, помагайки им от момента на пристигането им на островите, при преминаването им транзитно през Атина и когато продължават пътуването си на север.

Генералният секретар на МФЧК/ЧП се срещна с ръководството на Гръцкия Червен кръст/ГЧК/ и посети центъра за настаняване Елеонас в Атина, където Червеният кръст доставя хуманитарна помощ. Той оцени високо дейността на ГЧК и неговите доброволци.

"Доброволците и служителите на Червения кръст, с които се срещнах, са изключително отдадени и се отнасят с хората със съчувствие и внимание", каза той. "В тази сложна ситуация те доказват всеки ден своята ангажираност с нашите хуманитарни принципи. Доброволците обаче са претоварени, а в същото време всички ние трябва правим повече и да реагираме по-бързо, в мащаб, които е съизмерим с мащаба на проблемите. "

Д-р Авгеринос, Председател на Гръцкия Червен кръст, заяви: "Местата, в които хуманитарните нужди са най-големи, се променят ежедневно. Ние постоянно приспособяваме нашите хуманитарни дейности, за да отговарят на променящите се нужди и сме приели гъвкав и дългосрочен подход. Разчитаме на подкрепата на МФЧК/ЧП и изразяваме своята благодарност за помощта, която получихме от световната мрежа на Червения кръст и Червения полумесец, която ни дава възможност да оказваме хуманитарна помощ."

На 23 октомври, МФЧК/ЧП увеличи четирикратно своя Спешен апел за Гърция, и сега набира 12.6 милиона швейцарски франка, които ще помогнат на Гръцкия Червен кръст да подпомогне 200 000 души чрез различни хуманитарни дейности, включително оказвайки първа помощ, спешна медицинска помощ, психо-социална подкрепа, дейности по търсене и спасяване.

По време на посещението си, г-н Си се срещна с д-р Йоанис Музалас, заместник-министър по имиграционна политика; г-н Йоанис Аманатидис, заместник-министър на външните работи; д-р Андреас Ксантос, министър на здравеопазването и г-н Йоргос Катругалос, министър на труда. Те обсъдиха текущото състояние и работата на Червения кръст и Червения полумесец. Гръцкият Червен кръст и МФЧК/ЧП работят в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи и административното преустройство, Министерството на здравеопазването и с местните власти, за да осигури съгласувани хуманитарни действия.
В цяла Европа над 25 000 доброволци на Червения кръст и Червения полумесец оказват подкрепа и закрила на стотиците хиляди уязвими хора, които са в движение. МФЧК/ЧП обяви шест отделни национални спешни апели, на обща стойност над 70 милиона швейцарски франка, с които да подкрепи тези усилия.
Червеният кръст и Червеният полумесец призовава да превърнем във всеобща отговорността за закрилата на уязвимите хора и зачитането на тяхното достойнство – навсякъде, при всякакви обстоятелства и независимо от техния правен статут:

Включете се в петицията на www.ifrc.org/protecthumanity. Помогнете да превърнем в универсална отговорността за защитата на хуманността - #ProtectHumanity.

За допълнителна информация, моля свържете се с:
Линда Low, мениджър комуникации, МФЧК/ЧП Европа
Email: linda.low@ifrc.org | Twitter: linda_low | Мобилен: +36 709537704 +36 709537704
Benoit Carpentier, ръководител на екипа за публични комуникации, МФЧК/ЧП
Email: benoit.carpentier@ifrc.org | Twitter: BenoistC | Мобилен: +41 79 213 2413 +41 79 213 2413