НОВИНИ

04.11.2015 г.
Фондация Дарик обявява...
конкурс за журналистически стажове за хора от уязвими групи
Фондация Дарик обявява конкурс за пет платени журналистически стажа за хора от уязвими групи – младежи, напуснали системата на институциите, бежанци, роми и други етнически малцинства, хора с увреждания. Стажовете са четиримесечни, а крайният срок за кандидатстване е 06.11.2015 г.

Провеждането на конкурса се осъществява съвместно с Българския хелзинкски комитет (БХК), партнираща организация на фондация Дарик в изпълнението на проект „Дай ми правото!“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Стажантите ще бъдат обучавани за радиожурналисти. Репортери, водещи и редактори от Дарик радио ще водят теоретическата и практическата подготовка с акцент върху практиката. Целта е стажантите да овладеят журналистически умения до степен, която им позволява уверено да продължат работа в професията.

За участие в конкурса желаещите трябва:

  • Да са пълнолетни и със завършено средно образование;
  • Да изберат сутрешна (10:00) или следобедна (16:00) сесия за кандидатстване на 09.11.2015 г., понеделник;
  • Задължително да заявят избора си на сесия на daimipravoto@gmail.com до 06.11.2015 г.;
  • На 09.11.2015 г. да се явят на адрес София, бул. „Дондуков“ № 82;
  • На 09.11.2015 г. да носят свидетелство (оригинал или копие) за завършено средно образование и напечатани автобиография и мотивационно писмо;
  • В рамките на четиридесет минути да редактират предварително подготвена от журито новина и да разгърнат идея за репортаж по зададена тема;
  • В индивидуален разговор да представят подготвената идея за репортаж пред член на журито.

Подборът на лицата, които ще бъдат включени в журналистическите стажове, ще се извърши от жури, съставено от журналисти в Дарик радио и експерт от програма „Kампании и комуникации“ на БХК.

Журито ще уведоми кандидатите за резултата до 30.11.2015 г. Стажът ще започне през декември 2015 г.

При въпроси кандидатите могат да пишат на daimipravoto@gmail.com.