НОВИНИ

29.09.2010 г.
Българският Червен кръст проведе мащабно учение за действие при БАК с участието на всички видове спасителни екипи
На полигона на Националния център за професионално обучение на „Гражданска защита” в Монтана БЧК организира мащабно обучение за реакция при бедствия, аварии и катастрофи.
В учението взеха участие: Националният оперативен щаб (НОЩ) и областните оперативни щабове на БЧК в Монтана, Враца и Видин; водноспасителните екипи на БЧК от София и Видин; Националният доброволен екип за работа при БАК, младежкият авариен екип на БМЧК от Монтана, спасителният екип на ПСС при БЧК със служебни кучета, представители на различни дирекции в Секретариата на НС на БЧК.
След оповестяване и събиране на НОЩ по решение на председателя на БЧК Христо Григоров и генералния директор д-р София Стоименова бяха приведени в готовност и изпратени в пострадалия регион спасителни екипи на БЧК.
Те изпълниха поставени задачи в условия на извънредна ситуация и в съответствие със замисъла на учението. Обучаемите бяха поставени в различни условни ситуации с основната задача да окажат помощ на бедстващи след земетресение и наводнение. Специализираният екип на ПСС при БЧК с оперативни кучета проведе разузнаване и локализира затрупани хора вследствие на земетресение. За първи път се отработи ситуация, в която беше спасен бедстващ, намиращ се в наводнена къща с помощта на екип от ПСС и оперативно куче. Екипите по водно спасяване на БЧК от София и Видин оказваха помощ на хора, чиито къщи и коли бяха залети при наводнение. НСЕРБАК и МАЕ – Монтана оказваха първа помощ, първа психологична подкрепа на пострадалите от земетресение и наводнения. Групи от НСЕРБАК бяха обучени и взеха участие в изграждането на диги покрай преливащи водоеми. Тренирани бяха и действия при освобождаване на пострадали от пътен инцидент (верижна катастрофа). Спасителните екипи на БЧК действаха в тясно взаимодействие помежду си и с екипите на ГД „Гражданска защита” и „Пожарна безопасност и спасяване” от област Монтана.
Общо в учението взеха участие 98 души. То беше посетено от Ивайло Петров - областен управител на Монтана и други отговорни представители на местната власт, „Гражданска защита”и „Пожарна безопасност и спасяване” при МВР.
Учението бе организирано и координирано от дирекция „Мениджмънт на бедствията” на БЧК.