НОВИНИ

25.09.2010 г.
Учение на спасителни екипи на БЧК
На територията на община Борово, Русенска област, бе проведено занятие “Преодоляване на последиците от земетресение
На територията на община Борово, Русенска област, бе проведено занятие “Преодоляване на последиците от земетресение на територията на община Борово” и “Отработване на механизми за координация на съвместните действия на спасителните екипи на Българския Червен кръст от областите Русе, Велико Търново и Добрич”.
В предварителната фаза на 23 септември 2010 г. бе проведен учебен сбор и дискусия с участници, ръководни служители и членове на спасителните екипи, които обсъдиха състоянието на комуникациите и възможностите за използване на късовълнова радиовръзка между НС на БЧК – София, ОС на БЧК в Русе и Добрич и складовите бази на БЧК в с. Пиргово, Русенско, и с. Победа, област Добрич. Бяха оценени транспортните възможности за превоз на хора и имущество до зоните на действие на спасителните екипи, както и състоянието на имуществото в складовите бази.
На 24 септември 2010 г. на площада в Борово спасителният екип на БЧК – Русе в специално оборудвани палатки разкри пунктове за първа долекарска помощ и сортировка на пострадалите, за психосоциална подкрепа, за временно настаняване и наблюдение на леко пострадали и подкрепителен пункт.
В учебното занятие участваха 24 души - ръководен състав и доброволци от трите областни червенокръстки организации.
При кмета на община Борово д-р Попов бе проведена щабната част на занятието, която съдържаше оценка на нанесените поражения, жертвите и пострадалите, набелязване на мерки за преодоляване на щетите и евакуация на пострадалите, както и оценъчна част.
Занятието бе наблюдавано и координирано от доцент Красимир Гигов – главен секретар на БЧК, и от Ясен Сливенски – директор на дирекция “Мениджмънт на бедствията”.