НОВИНИ

23.10.2015 г.
137 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Българският Червен кръст е една от първите институции, възникнали след Освобождението на България и участвали активно в изграждането на новата държава.
На 25 октомври се навършват 137 години от създаването на първото червенокръстко дружество и на този ден БЧК отбелязва своето рождение.

Всички добре знаят каква е нашата мисия - да бъдем там, където са бедата и болката. Доброволците на организацията ни с готовност помагат на нуждаещи се при бедствия и кризи, на социалнослаби и уязвими групи в обществото, на болни и самотни хора. Силата на БЧК вече 137 години е в отстояването на общочовешките принципи да бъдеш милосърден, дори да се жертваш в името на доброто.

Българският Червен кръст съхранява и прилага в своята хуманитарна дейност най-ценните и непреходни човешки добродетели - неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Това са седем основни принципа на Международното червенокръстко движение, залегнали в редица резолюции на ООН, както и в държавни ангажименти и в позиции на многобройни хуманитарни организации.

Съгласно Женевските конвенции, Българският Червен кръст подпомага социалната и здравната политика на държавата, подкрепя нейните структури при ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи. В последните няколко години доброволците и служителите на организацията бяха сред първите, които самоотвержено и безрезервно помагаха за преодоляване на последиците от разрушителните наводнения в с.Бисер, в Аспарухово, в Добрич и в Мизия, от земетресението в Перник и много други. Още в първите часове на бедствията, те подкрепяха хората с вода и продукти от първа необходимост, грижеха се за пострадалите. На хиляди нуждаещи се бежански семейства, търсещи убежище в страната, БЧК осигури храна, облекло и топли завивки. Чрез най-голямата хуманитарна програма за предоставяне на храни от ЕС на социално слаби граждани досега с над 70 хиляди тона продукти са подпомогнати 1 555 180 души.

Млади, самоотвержени хора, прегърнали хуманността, са доброволците на Българския младежки Червен кръст. С многобройните си прояви за промоция на хуманитарните ценности и на Международното хуманитарно право, със значимите си социални проекти и самоотвержената си дейност по първа долекарска помощ и по психосоциална подкрепа, както и с активната си работа в младежките аварийни екипи, те са доказали, че са съставна част на организацията. Такива са и доброволците на Планинската спасителна служба на БЧК, които денонощно са в готовност да спасяват пострадали и изгубени хора в планината.
Водноспасителната служба на БЧК пък подготвя спасители за осигуряване на безопасността около водните площи, работи усърдно с децата и учениците за създаване на умения по плуване и за адекватна реакция при воден инцидент.

Днес в 2 792 дружества на Българския Червен кръст членуват 148 000 души, а броят на доброволците е 19 000. Това е армията, която за осъществяването на своите добри дела винаги е разчитала на подкрепата и на помощта на българския народ и на държавните институции. Благодарни сме, защото обединени, ръка за ръка сме много по-силни и много по-бързо стигаме до хората, за да им помогнем. А това е нашата кауза!

Честит празник на всички доброволци, членове, симпатизанти и служители!