НОВИНИ

22.10.2015 г.
Опровержение
Във връзка с тиражираната невярна информация, касаеща БЧК, по повод внесените от Турция ваксини, Пресцентърът на БЧК заявява, че Българският Червен кръст винаги стриктно е спазвал и спазва законодателството на РБългария и никога не си е позволил отклоняването от законите и наредбите при внасянето или даряването на лекарствени средства.
В конкретния случай, ние не приемаме публикацията във вестник „Дума“ от 22.10.2015 г., както и на редица информационни агенции, подведени от една или друга невярна информация.

Заявяваме, че:
  • БЧК не е участвал в процедура за внос и приемане на дарения на ваксини от Турция;
  • Ваксини от Турция не са приемани в складовете на БЧК;
  • Нямаме никакво участие в този процес!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Считаме, че е редно, когато има публикации, които засягат сериозни институции, медиите да вземат предварително становището на засегнатата страна. За уронване престижа на организацията, БЧК ще защити своите права по съдебен път.