НОВИНИ

24.09.2010 г.
Втора среща на партньорите по проект “Разчупване на табута”
Проведе се втората среща по проекта “Разчупване на табута”, свързан с превенцията на насилието над възрастни хора в техните домове.
Той се финансира от Европейската комисия (програма „DAPHNE”) и се реализира в шест европейски държави – Австрия, Белгия, Германия, Португалия, Словения и България. От страна на БЧК в срещата участваха Евелина Милушева и Десислава Илиева от дирекция “Социална и здравна политика” в Секретариата на НС на БЧК. Основната цел бе да се анализират резултатите от проучване, проведено в шестте европейски държави-участнички в проекта, за наличие на методологии за обучение по отношение на разпознаването и превенцията на насилието над възрастни хора в техните домове и да се разработи план за изготвяне на нова съвременна методолигия, свързана с насилието над възрастни хора. Съдържанието на бъдещото учебно помагало бе разпределено между партньорите, като БЧК пое ангажимент да разработи частта “Разпознаване на насилието над възрастни хора и неговата превенция”. Следващата среща по проекта ще се проведе в София през февруари 2011 г.