НОВИНИ

07.10.2015 г.
Фундаменталните принципи на Червения кръст в действие
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец отбелязва 50 години от официалното приемане на своите основни принципи
По повод годишнината, Австрийският Червен кръст, Международната федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и Международния комитет на Червения кръст, под патронажа на Академия „Солферино“, организират празнична среща във Виена на 7 и 8 октомври 2015 г. В нея участват и председателят на БЧК Христо Григоров и Генералният директор доц.д-р Красимир Гигов. Форумът е част от поредицата публични събития, които целят да насърчат глобалния разговор за хуманитарните действия, ръководени от основните принципи, някои от които са залегнали в редица резолюции на ООН, както и в държавни ангажименти и в позиции на многобройни хуманитарни организации.

През последните 50 години хуманитарното пространство се промени значително. Днес разселените хора са повече, отколкото по всяко време в човешката история. Конфликтите са станали по-сложни и по-продължителни. Природните бедствия са по-чести и по-разрушителни от всякога. В този контекст още повече е необходимо съществуването на ценности, които осигуряват ефективна помощ на уязвимите хора.
Червенокръсткото движение има изработени такива инструменти още преди 50 години: нашите основни принципи. Хуманността е израз на нашата мотивация. Безпристрастно служим на най-уязвимите, като винаги запазваме своята неутралност и независимост. Нашата същност е доброволчеството. Единството и универсалността ни гарантират, че нашите локални действия са неделима част от една глобална солидарност.

Основополагащите принципи са жизнено важни за работата ни във всеки контекст. Ето няколко примера за това как нашите принципи се прилагат в действие.

В Либерия доброволците работят с общностите, за да могат хората достойно да се сбогуват със своите починали от ебола близки, погребвайки ги по безопасен начин. Това е, което означава хуманност. Днес хиляди хора бягат от страните си в търсене на по-безопасен живот далеч от дома - нашите доброволци предоставят помощ по миграционните пътища на Европа без никаква дискриминация. Това демонстрира как работят нашите принципи за универсалност и безпристрастност. В Сирия доброволците на Червения полумесец рискуват живота си, за да помогнат на нуждаещите се, без да взимат страна по продължаващото насилие, защото спазват принципа за неутралност.

Фундаменталните принципи са елементите, които изграждат самоличността на Червения кръст и Червения полумесец, а 50-годишнината от приемането им е възможност да се утвърди тяхното жизненоважно значение за осъществяване на глобалната ни хуманитарна дейност. Повече информация на http://www.fundamentalprinciples.today