НОВИНИ

06.10.2015 г.
Престижна награда за съвместна комуникационна кампания
Българският Червен кръст и Европейската комисия спечелиха награда за „Най-добра неправителствена организация“ на престижния конкурс за Европейски комуникационни награди 2015 (European Digital Communications Awards 2015).
Всяка година се отличават най-добрите постижения в областта на онлайн комуникацията, които обхващат иновации в областта на социални медии, уеб-платформи, проекти и стратегии, както и онлайн медийни техники. Кампанията „Устойчивост при бедствия“ бе наградена в категорията „Неправителствени организации” сред 4 други номинирани кампании.

Журналът „Устойчивост при бедствия“, който е част от Комуникационната кампания, реализирана от Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец в партньорство с 12 европейски национални червенокръстки дружества, повиши осведомеността на европейските граждани за необходимостта от намаляване на риска и повишаване на готовността за реакция при бедствия на фона на непрекъснатите климатични промени и повишената уязвимост на населението към бедствия.

Чрез разнообразни снимки и видео-есета, интервюта и игри, онлайн журналът обединява 42 разказа от целия свят за устойчивост при бедствия. Под формата на календар, в продължение на шест седмици, всеки ден бе публикуван различен разказ, свързан с определена тема (Бъди информиран – идентифициране на рисковете, Бъди подготвен - стъпките, които се предприемат в случай на бедствие, Стани устойчив – какво означава да бъдеш устойчив) и бе представян в социалните медии на 11 езика.

Журналът достигна до над 125 милиона души в света.

За повече информация, посетете: www.disaster-resilience.com