НОВИНИ

19.08.2010 г.
19 август - Световен хуманитaрeн ден
През 2009 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обвява 19 август за Световен хуманитарен ден.
Поводът е да се почете смъртта на 22-ма служители на ООН, загинали по време на хуманитарна акция при бомбена експлозия в Багдад.

На този ден Международната федерация на Червения кръст и на Червения полумесец, ООН, международни и неправителствени организации отдават почит и признание към хуманитарната дейност, окзавана ежедневно от хилядите техни доброволци и служители по цял свят в името на подобряване на здравето и опазване на живота на най-уязвимите хора. Международното червенокръстко движение обединява 20 млн. активни доброволци, над 80 млн. членове, организирани в 186 Национални дружества на ЧК и ЧП, която я превръща в уникална международна мрежа.

Природните и технологични бедствия причиняват непрекъснато огромни страдания за милиони хора всяка година. В момента по света има повече от 27 млн. вътрешно разселени лица и 10 млн. бежанци. Един от всеки шести на планетата страда от хроническо недохранване.

Хуманитарните работници предоставят помощ безпристрастно на всички, които се нуждаят от нея, независимо от тяхната националност, религиозна или етническа принадлежност.

През 2010 г. акцентът на Световния хуманитарен ден е поставен върху постиженията на хуманитарните работници, окзаващи помощ на терен. Денят е повод светът да си припомни и за всички онези, които са загубили живота си, помагайки на нуждаещите си.

Хуманитарните работници са винаги в най-опасните региони на света и оказват помощ на жертвите на войни или природни бедствия. Те изпълняват своята благородна мисия в екстремни условия, подложени на непрекъснати заплахи от заразяване с тежки заболявания и при риск да станат жертва на въоръжени конфликти.


Днес, все по-често ставаме свидетели на грубото незачитане на нормите на Международното хуманитарно право и на зачестилите нападения над хуманитарни работници. Световната статистика показва, че през 2009 г. общо 278 хуманитарни работници са пострадали, оказвайки помощ на 139 места със сериозна заплаха за сигурността. При изпълнение на своята дейност през изминалата година са загинали 102 души, а 92-ма са станали жертва на отвличания, атаки, убийства, бомбени експлозии, засади на пътя и др. В началото на август т. г. 10 хуманитарни работници бяха убити в Афганистан.

Тази черна статитистика е пореден повод обществеността да се обърне към своите правителства, за да им припомни тяхната отговорност за гарантиране на сигурността и закрилата на хуманитарните служители, съгласно разпоредбите на Женевските конвенции. Световният хуманитарен ден е и повод държавите да вменят по-голяма отговорност на хуманитарните организации за опазване на живота и здравето на своите служители с оглед рисковете, на които ги подлагат при изпълнение на техните задължения.

Доброволците и Националните дружества на ЧК и ЧП могат да разчитат и на защитната функция на емблемата Червен кръст. Част от тяхната хуманитарна мисия е свързана и с популяризиране и изграждане на доверие и уважение към изконните хуманитарни принципи на червенокръсткото движение.

Повече информация можете да намерите на
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/world-humanitarian-day-event,
както и на Интернет страницата на Световния хуманитарен ден
http://ochaonline.un.org/whd/.

Вижте и филма, посветен на Световния хуманитарен ден:
http://www.youtube.com/watch?v=ojQOyo6lrMQ&feature=player_embedded