НОВИНИ

17.09.2015 г.
Призив на МФЧК/ЧП
Закрилата на уязвимите мигранти да бъде припозната като общочовешка отговорност!
През последните няколко години значително нарасна броят на хората, които предприемат опасни пътувания по море, по суша и през граници в търсене на закрила или на по-добри възможности за живот. Тяхното пътуване става все по-опасно, до голяма степен и поради миграционните политики и практиките на граничен контрол, които ограничават достъпа им до закрила. Наред с това те се сблъскват все по-често с прояви на ксенофобия, дискриминация, социално изключване и насилие, което увеличава уязвимостта както на мигрантите и техните семейства, така и на общностите, които ги приемат.

Днес, Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец отправя призив към държавите да гарантират закрилата и зачитането на човешките права на мигриращите хора. Ние настояваме държавите :
  • Да предприемат всички необходими действия, за да осигуряват безопасността и благополучието, както и да защитават достойнството на всички мигранти, независимо от техния статут. Като минимум, тези действия включват да бъде осигурен пълен достъп до хуманитарна помощ, да бъдат напълно подготвени за търсене и спасяване на хора в беда в морето и да защитават и подпомагат жертвите на трафик на хора;
  • Да осигурят на търсещите убежище достъп до процедури за международна закрила, както и до адекватни услуги, като например медицинско обслужване, възстановяване на семейни връзки. Семействата им не трябва да бъдат разделяни;
  • Да престанат да определят мигрантите като „незаконни“: неспазването на правилата за миграция може да постави поведението на някои от уязвимите лица в противоречие със закона, но не може да ги превърне в "нелегални лица", нито да премахне необходимостта от уважение и съдействие;
  • Ясно да заявят своята позиция за отхвърляне на насилието, ксенофобията и дискриминацията срещу мигрантите.
  • Да работят за намиране на политически, икономически и социални решения за справяне с основните причини за принудителната миграция.

И ти можеш да дадеш своя глас към общия ни призив www.ifrc.org/protecthumanity да превърнем в общочовешка отговорността #Дазащитимхуманността. Защото всеки човешки живот е безценен.

Гласовете по петицията ще бъдат събрани и ще се представят на 32-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец през декември 2015 г., на която правителствата и червенокръстките ръководители от целия свят ще се срещнат, за да обсъдят бъдещи хуманитарни действия.