НОВИНИ

12.08.2010 г.
Принос към изследването на универсално приложимите обичайни хуманитарно-правни норми
Милиони жертви се нуждаят от съчувствие, закрила и помощ
На 12 август 2010 г., когато се навършват 61 години от приемането на Женевските конвенции за защита жертвите на войната, Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) ще помести на своята уеб-страница новата база данни, включена във втория том на изготвеното от МКЧК обширно Изследване на обичайното международно хуманитарно право, публикувано през 2005 г.
Новата база данни съдържа постъпила до 2008 г. информация в областта на прецедентното право и материали на ООН, отнасящи се предимно до недостатъчно кодифицираната международноправна закрила на различните категории лица и обекти, засегнати при немеждународен въоръжен конфликт. Актуализирането на горепосоченото изследване е съвместно начинание на МКЧК и Британския Червен кръст, предназначено да улесни прилагането и тълкуването на нормите и правилата на обичайното международно хуманитарно право от съответните държавни власти, въоръжени сили или формирования, международни и национални съдилища, парламентаристи, неправителствени организации, академични среди, научноизследователски центрове, общественици и други заинтересовани лица или структури.
Нормите и правилата на обичайното международно хуманитарно право допълват закрилата, предоставяна на жертвите на войните от разпоредбите на договорното право, някои от които не са ратифицирани от страните, участващи в съответния въоръжен конфликт. Освен това, съгласно заключенията на МКЧК, включени в Изследването на обичайното международно хуманитарно право, основните правила за използването на методи и средства за водене на военни действия и относно третирането на лицата, попаднали под властта на противниковата страна, са напълно приложими при въоръжените конфликти от немеждународен характер, които по принцип не са регулирани в достатъчна степен от разпоредбите на договорното право.
Днес, въпреки безпрецедентните усилия за посредничество и за възпиране погазването на нормите на хуманността, човечеството все още е твърде далеч от постигането на всеобщ мир. Милиони жертви се нуждаят от съчувствие, закрила и помощ, тъй като планетата ни продължава да се разтърсва от въоръжени конфликти, причинени от междуетническа нетърпимост, брутални ситуации на окупация и стремежи за налагане на диктат. Наличието на новата база данни, която се предвижда да бъде актуализирана два пъти годишно, ще осигури безплатен достъп до огромен обем информация за практиката на държавите по отношение на воюването по правила и ще улесни прилагането на нормите на обичайното хуманитарно право с оглед на все по-големите предизвикателства пред международната общност и Червения кръст в условията на съвременните асиметрични военни стълкновения.