НОВИНИ

01.07.2010 г.
Успешно участие на БЧК в национално учение „Защита 2010”
На 30 юни и 1 юли в Кърджали се проведе национално учение „Защита-2010”, ръководено от министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.
Целта му бе да се провери готовността на органите за управление и силите на Единната спасителна система по защита на населението при възникване на земетресение на територията на Република България.
След подаване на сигнала за настъпило бедствие, директорът на Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали участва в заседание на Областния щаб за координация. Приведен бе в действие ситуационният план за работа при земетресение на ОС на БЧК – Кърджали. Поискана бе спешна помощ от Планинската спасителна служба при БЧК. Специализираният екип от 4 водачи и две кучета се отзова още на 30 юни 2010 г. и взе участие в действия в епицентъра на събитията, провеждайки издирвателни работи в района на „Бентонит” ЕАД.
Доброволният екип за оказване на първа психологична помощ бе оповестен и приведен в готовност за участие в спасителната акция, състояла се на 01.07.2010 г. Петима доброволци, методистът на екипа и мениджърът на бедствията от ОС на БЧК активно участваха в работата на разкрития Временен пункт за извличане и сортиране на пострадалите и оказване на Първа психологична помощ.
Екипът на БЧК, който участва в учението, както партньорството с БЧК бяха оценено високо от министър Цветан Цветанов, който лично благодари на доброволците.
Самите доброволци бяха удовлетворени от участието си и от възможността на практика да приложат знанията и уменията, придобити по време на провежданите периодично обучения в ОС на БЧК – Кърджали.