НОВИНИ

25.06.2010 г.
БЧК е за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Българският Червен кръст подкрепи инициативата на Фондация „Достоен живот” и Българския център за джендър изследвания
Българският Червен кръст подкрепи инициативата на Фондация „Достоен живот” и Българския център за джендър изследвания за по-скорошно ратифициране от страна на Народното събрание и на правителството на Р. България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета на 13.12.2006 г. В централата на БЧК бяха проведени две работни срещи с участието на представители на парламента, на правителството и на неправителствения сектор. В дискусията се включиха: Светлана Ангелова, депутат, член на парламентарната социална комисия, Таня Йовева, председател на Фондация „Достоен живот”, Геновева Тишева, председател на Българския център за джендър изследвания, д-р София Стоименова, ген. директор на БЧК, Минчо Коралски, изп. директор на Държавната агенция за хората с увреждания, д-р Надежда Тодоровска, зам.-ген. директор на БЧК, Петя Демирева от дирекция „Социална закрила” в МТСП, Фани Михайлова, ДАЗД, и представители на различни съсловни организации на хора с увреждания.
Задълбочено бяха обсъдени проблемите на хората с увреждания у нас. Участниците единодушно се обединиха около мнението, че ратификацията на Конвенцията ще доведе до подобряване на държавната политика в тази област, ще инициира изработване на дългосрочна стратегия и на нова култура на поведение към хората с увреждания и ще спомогне за разрешаване на много от трудностите и предизвикателствата пред тях.
Участниците в срещите изработиха и подписаха обща Декларация до Народното събрание, до Министерския съвет, до медиите и цялата общественост. Декларацията ще бъде връчена на председателя на 41 народно събрание.