НОВИНИ

25.06.2010 г.
БЧК отбеляза 10-годишнината на Многофункционалния център за социални услуги
В Пловдив бе отбелезана 10-годишнината от създаването на Многофункционалния социален център на БЧК.
На събитието присъстваха: генералният директор на организацията д-р София Стоименова, зам.-генералният директор д-р Надежда Тодоровска, ръководители, активисти и доброволци на БЧК-Пловдив, представители на областната управа, на община Пловдив и на партньорски организации, консулите на Турция и Германия.
Празнично дърво посадиха в двора по случай годишнината Вера Даскалова, най-възрастната доброволка в БЧК-Пловдив, и Лиляна Стефанова от социалния център. Тържеството бе открито с празничен водосвет. Приветствие към гостите и екипа на центъра поднесе д-р С. Стоименова.
Г-жа Таня Георгиева – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Пловдив благодари на представителите на община Пловдив в лицето на заместник- кмета Ганчо Колаксъзов за подкрепата при изграждането на този дом, на дарителите, на доброволците и служителите.
През 1999 г. в Пловдив бе създаден проект за Дом, в който Червеният кръст да организира пълен пакет от социални услуги, много от които се осъществяваха за първи път в България. Испанският Червен кръст и испанското правителство високо оцениха проекта и той получи финансиране. На 28 юни 2000 г. Многофункционалният социален център на БЧК бе официално открит.
Социалният дом е уникален за системата на Червения кръст по своята структура и организация, като в него се извършва пълен пакет от социални услуги за социално слаби хора. Днес в центъра се осъществяват редица дейности и услуги: социална трапезария, социално бюро, учебен център, център за социална адаптация, хуманитарно подпомагане, център „Домашни грижи”, дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст в община Пловдив и др..
През десетте години на своето съществуване Многофункционаленият социален център нито за ден не е затварял врати. Стотици хора са получили подкрепа чрез разнообразни хуманитарни и образователни програми.