НОВИНИ

24.06.2010 г.
Консултативен съвет на „Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК”
В зала „Алеко” на хотел „Хилтън” в София се проведе работна среща на Консултативния съвет на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК.
Домакин беше Жак Брюн - генерален директор на „Хилтън”, а в нея участваха представители на партньорите в Мрежата и на новоприсъединилите се институции – „МЗ Комуникейшънс Груп”, „Софарма” и „Уникредит Булбанк”.
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на БЧК Христо Григоров. Отчет за програмата „Топъл обяд” на Партньорската мрежа през учебната 2009/2010 г. направи директорът на дирекция „Връзки с обществеността, фондонабиране и издателска дейност” Гинка Луджева. Партньорите бяха запознати подробно с дейността на трапезариите във всички 11 области на страната, с времетраенето, броя на децата и отпуснатите финансови средства, набрани в съвместни фондонабирателни кампании. Отчетен беше собственият принос на регионалните структури на БЧК и техните усилия за привличане на подкрепа от местната власт и от корпоративния сектор. Реализирането на програма „Топъл обяд” през 2009/2010 учебна година беше оценена като успешна. Специален акцент беше поставен върху съвместната кампания на БЧК и ОМК с отчисления от продажбите на прясно мляко „Верея”.
Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова представи новите членове на Партньорската мрежа. Г-н Максим Бехар, д-р Дениз Пехливанов и г-жа Екатерина Анчева споделиха с участниците в срещата желанието на своите институции да работят в подкрепа на хуманитарните каузи на БЧК.
Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК, специално благодари на „Уникредит Булбанк” за финансирането от Фондация „Унидеа” на проекта за осигуряване на домашни грижи на възрастни хора, останали сами вследствие на миграция на своите близки.
Обсъдени бяха и предложения за фондонабирателни кампании през следващите месеци, които да подпомогнат програма „Топъл обяд” през следващата учебна година.