НОВИНИ

01.09.2015 г.
Академия за доброволци 2015
За 10-а поредна година, Българският младежки Червен кръст организира летен лагер „Академия за доброволци“, който ще протече под мотото „Нашите принципи в действие” по случай отбелязването на 50-годишнината от приемането на Седемте фундаментални принципа на Международното червенокръстко движение.
За 10-а поредна година, Българският младежки Червен кръст организира летен лагер „Академия за доброволци“, който ще протече под мотото „Нашите принципи в действие” по случай отбелязването на 50-годишнината от приемането на Седемте фундаментални принципа на Международното червенокръстко движение.

Хуманността е израз на нашата мотивация. Безпристрастно служим на най-уязвимите, като винаги запазваме своята неутралност и независимост. Нашата същност е доброволчеството. Единството и универсалността ни гарантират, че нашите локални действия са неделима част от една глобална солидарност.

Участниците в Академията ще се обучават в различни модули за повишаване на техните знания и умения в областта на: етично и ефективно лидерствo; промоция на хуманитарните ценности; превенция на ХИВ/СПИН; превенция на зависимости; социално-помощна дейност; здравословно хранене и здравословен начин на живот.

Тази година в провеждането на Академията ще се включат и представители на 7 национални червенокръстки дружества – Дания, Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Хърватия.

Академията се открива на 2 септември 2015 г. от 20:00 ч. в СОК „Камчия“.