НОВИНИ

18.06.2010 г.
Учение за работа при земетресение
В община Иваново се проведе планово щабно учение на тема “Овладяване на последиците от земетресение”.
В него участваха и представители на областната организация на БЧК – Русе с два микробуса и специално оборудвано ремарке с висока товароподемност. Включени бяха доброволци от Младежкия авариен екип МАЕ и от доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи. Беше открит пункт за първа долекарска помощ и подкрепителен пункт. В хода на учението беше тренирано изваждане на пострадали от разрушени сгради и дезактивиране на химически вещества от аварирала цистерна.
По време на занятията беше демонстрирана добра координация на екипите. Доброволците от БЧК показаха много добри знания и умения за оказване на първа долекарска помощ. Подкрепителният пункт в действителност подкрепяше с разхладителни и тонизиращи напитки и с храна участниците в учението.