НОВИНИ

06.08.2015 г.
БЧК приключи кампанията в помощ на Непал
Набраните финансови дарения са предоставени по апела на Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец (МФЧК/ЧП), която след оценка на щетите от разрушителното природно бедствие призова за набиране на 85 милиона швейцарски франка, в подкрепа на дейностите на Червения кръст на Непал.
Приоритетите на МФЧК/ЧП включват спешно хранително подпомагане на 14 000 семейства, основни нехранителни материали за 300 000 души, здравни и социални грижи за 90 000 души, комплекти за спешен подслон за 200 000 души, парична помощ за 200 000 души, осигуряване на безопасна вода, обезпечаване и промоция на хигиена за 200 000 души и палатки за незабавен подслон на 100 000 семейства.
В тази връзка БЧК изказва благодарност на стотиците граждани и фирми за участието им с пряко дарителство в набирането на 115 000 лева в полза на пострадалите в Непал.