НОВИНИ

22.07.2015 г.
БЧК ще осигурява места за настаняване на бежанци със средства от Европейската комисия
Държавната агенция за бежанците при МС избра за партньор Българския Червен кръст
Във връзка с необходимостта от извеждане от приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) на лица, получили международна закрила в България (около 800 души), на 21 юли (вторник) в сградата на Националния съвет на Български Червен кръст председателите на БЧК и ДАБ - Христо Григоров и Никола Казаков, подписаха споразумение за изпълнение на дейността „Прехвърляне на лица, получили международна закрила, от центровете за настаняване на външни адреси“.

Основната дейност в споразумението предвижда БЧК да осигурява места за настаняване и да изплаща месечен наем за квартира на признати бежанци, пребиваващи към момента в териториалните поделения на ДАБ поради липса на друга алтернатива. Това ще става по посочен от агенцията списък на лицата, получили закрила у нас.

Дейностите по споразумението следва да продължат до 15 юни 2016 г. Средствата за изпълнение се отпускат на ДАБ от Европейската комисия като част от безвъзмездното финансиране на спешни мерки за справяне на страната ни с безпрецедентния миграционен натиск.

С подписване на споразумението с ДАБ, БЧК става съ-бенефициер на средствата като се ангажира със същинското изпълнение на залегналите в него дейности по извеждане на бежанците от приемателните центрове на външни адреси – в столицата и други градове.