НОВИНИ

08.07.2015 г.
БЧК ЩЕ РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ
Агенцията за социално подпомагане избра за партньор Българския Червен кръст
В качеството си на Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Агенцията за социално подпомагане при Министерски съвет сключи договор с Български Червен кръст за раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 265 000 нуждаещи се български граждани. Освен 255 000 лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон, в целевата група са включени и около 10 000 лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии.
Със сключването на договора БЧК започва подготовка за осигуряване на складови помещения във всички области на страната, за разкриване на раздавателни пунктове в 265-те общини и за мобилизирането на хиляди доброволци на организацията за участие в процеса на раздаването на индивидуалните пакети с храни.
Очаква се програмата да стартира през есента на 2015 г.