НОВИНИ

25.06.2015 г.
Българският Червен кръст и сдружение „Клуб Активна сигурност” организират
демонстрация по спасяване и оказване на спешна помощ при инциденти и кризи
Откриването на проявата ще започне в 11.00 ч. на 8 юни т. г. (неделя) пред централата БЧК (бул. „Джеймс Баучер” 76), а от 11:30 ч. ще се проведе самата демонстрация на паркинга „Зелена зона“ пред хотел „Кемпински-Зографски“.

Проектът „Активна грижа” има за цел да подпомага дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел и да се осигури бързо и навременно оказване на специализирана медицинска помощ при инциденти и злополуки. Действията ще се осъществят с въздушен (хеликоптер) и наземен транспорт – мотоциклети, линейки, таксиметров превоз.
В демонстрацията ще участват членове на доброволни екипи на БЧК за действия при бедствия, аварии и катастрофи, медицински екипи с линейка и хеликоптер на „Хели еър”, парамедици, каскадьори, представители на КАТ.

На проявата са поканени посланици, държавни ръководители, представители на министерства и организации, управители на здравни заведения и лекари, граждани и гости на столицата.

През следващата седмица Българският Червен кръст започва обучението на шофьори от таксиметрова фирма „91280“ по програмата за парамедици на БЧК.