НОВИНИ

18.06.2015 г.
„Глобалните тенденции“
Доклад на Върхорния комисариат на ООН за бежанците
Агенцията на ООН за бежанците предупреждава за опасна нова ера на разселване по света. Почти 60 милиона души са прогонени от домовете си, сочи доклада на ВКБООН.

Разпространеният днес доклад на Агенцията на ООН за бежанците, ВКБООН, показва, че броят на разселените по света вследствие на войни, конфликти и преследване е достигнал до най-високите регистрирани някога нива и нараства бързо.

Новият Годишен доклад на ВКБООН за глобалните тенденции показва стремително нарастване на хората прокудени от своите домове: към края на 2014 г. броят им е 59.5 милиона, при 51.2 милиона една година по-рано и 37.5 милиона преди десет години. Увеличението спрямо 2013 г. е най-голямото регистрирано някога за една година.

Основният ръст започва от началото на 2011 г., когато избухва войната в Сирия, превърнала се в най-мощния самостоятелен двигател на разселване в света. През 2014 г., всеки ден средно 42 500 души са ставали бежанци, търсещи убежище или вътрешно разселени лица (ВРЛ), което представлява четирикратно увеличение само за четири години. Всеки 122–ти човек по света е бежанец, ВРЛ или търсещ убежище. Ако това бе населението на една страна, тя щеше да е 24-та по големина в света.

“Свидетели сме на фундаментална промяна – неуправляемо навлизаме в ера, в която мащабът на глобалното принудително разселване и на необходимите ответни действия са такива, че пред тях бледнее всичко виждано досега“, заяви Върховният комисар на ООН за бежанците Антонио Гутереш. „Ужасяващо е, че от една страна тези, които разпалват конфликти, стават все по-безнаказани, а от друга страна международната общност изглежда напълно неспособна да работи заедно за прекратяване на войните и за въвеждане и запазване на мира“.

Докладът на Върховния комисариат на ООН за бежанците, ВКБООН, показва, че броят на бежанците и ВРЛ нараства като тази тенденция се наблюдава в регион след регион. През последните 15 години са избухнали или са били подновени поне 15 конфликта: осем в Африка (Кот д’Ивоар, Централноафриканска република, Либия, Мали, североизточна Нигерия, Демократична република Конго, Южен Судан и тази година в Бурунди), един в Европа (Украйна) и три в Азия (Киргизстан и някои райони на Мианмар и Пакистан). Малко от тези конфликти са намерили решение, а повечето продължават да генерират ново разселване. През 2014 г. едва 126 800 бежанци са могли да се завърнат по домовете си – най-скромният брой от 31 години насам.

Междувременно, заради продължаващите с десетилетия конфликти и нестабилност в Афганистан, Сомалия и на други места, милиони хора са постоянно в движение или – което се наблюдава все по-често – остават загубени в периферията на обществата и неспособни на нищо поради несигурното им продължително положение на ВРЛ или бежанци. Сред последните и най-видими последици от световните конфликти и ужасните страдания причинявани от тях е драматичният ръст бежанците, търсещи безопасност чрез впускане в опасни морски преходи, включително в Средиземно море, Аденския залив, Червено море и Югоизточна Азия.

Половината са деца
Докладът на ВКБООН за световните тенденции показва, че само през 2014 г. 13.9 милиона души са се присъединили към разселеното население – четири пъти повече в сравнение с 2010 г. По света е имало 19.5 милиона бежанци (при 16.7 милиона през 2013 г.), 38.2 милиона, разселени в границите на своите страни (при 33.3 милиона през 2013 г.) и 1.8 милиона чакащи решение по молби за убежище (при 1.2 милиона през 2013 г.). Тревожното е, че над половината от бежанците по света са деца.

“В условия на остър недостиг на финансиране и сериозни недостатъци в световния режим за закрила на жертвите на войни, хора нуждаещи се от състрадание, помощ и убежище биват изоставяни“, заявява Гутереш. „Ерата на безпрецедентно масово разселване изисква от нас безпрецедентен хуманитарен отговор и подновен глобален ангажимент за толерантност и закрила на хората, бягащи от конфликти и преследване“.
Сирия най-големият световен „производител“ на ВРЛ (7.6 милиона) и бежанци (3.88 милиона към края на 2014 г.). Следващите най-важни страни на произход са Афганистан (2.59 милиона) и Сомалия (1.1 милиона).
Дори при този рязък ръст, запазва се сериозният дисбаланс в глобалното разпределение на бежанците, като по-голямата тежест лежи върху по-бедните страни за сметка на по-богатите. Почти девет от всеки десет бежанци (86 процента) са били в региони и страни, считани за по-неразвити в икономическо отношение. Цели 25 процента от всички бежанци са в държави, включени в съставения от ООН Списък на най-неразвитите страни.

Европа (ръст от 51%)
Конфликтът в Украйна, рекордният брой от 219,000 преминали през Средиземно море и огромния брой сирийски бежанци в Турция – която през 2014 г. става първа в света по брой приети бежанци, приютявайки 1.59 милиона сирийци по данни към края на годината – предизвика засилено обществено внимание, както положително, така и отрицателно, към проблемите свързани с бежанците. В страните от ЕС, най-голям брой молби за убежище са подадени в Германия и Швеция. Общият брой на принудително разселените в Европа достига 6.7 милиона души към края на годината при 4.4 милиона в края на 2013 г., като повечето от тях са сирийци в Турция и украинци в Руската федерация.

В Европейския Съюз са подадени общо 570,800 молби за закрила или 0,010% от разселените по света.
От тях, 11,041 в Република България. За 2014 година, България е предоставила 7,000 бежански и хуманитарни статута, което означава, че тези хора имат право да живеят и работят в страната.
Към 17 юни тази година, в шестте приемателни центъра на Държавната агенция за бежанците са настанени 3,659 човека, 71% от тях сирийци. Това включва 2,848 търсещи закрила, които чакат решение на своята молба и 811 признати бежанци.

Близък изток и Северна Африка (ръст от 19%)
Само масовите страдания от сирийската война със 7.6 милиона ВРЛ и 3.88 милиона, разселени в съседни и по-далечни страни бяха достатъчни, за да превърнат Близкия изток в най-големия източник и приемник на прогонени хора. Към тревожно големия брой сирийци трябва да добавим поне 2.6 милиона ново разселени в Ирак, с които броят на ВРЛ към края на 2014 г. достига 3.6 милиона души, както и 309 000 ново разселени в Либия.

Субсахарска Африка (ръст от 17%)
Често пренебрегвани, многобройните африкански конфликти, включително в Централноафриканската република, Южен Судан, Сомалия, Нигерия, Демократична Република Конго и др., са причина за колосални изселвания през 2014 г., по мащаб почти не отстъпват на тези в Близкия изток. Общо в Субсахарска Африка има 3.7 милиона бежанци и 11.4 милиона вътрешно разселени, включително 4.5 милиона ново разселени през 2014 г. 17-процентното общо увеличение не включва Нигерия, тъй като една промяна на методиката за преброяване на ВРЛ през 2014 г. доведе до несъпоставимост на статистическите данни от тази страна. Етиопия измести Кения като най-голяма страна-приемник на бежанци в Африка и пета по този показател в света.

Азия (ръст от 31%)
В Азия, която от дълго време е сред големите генератори на разселване в света, броят на бежанците и ВРЛ през 2014 г. нарасна с 31 процента, достигайки 9 милиона души. Афганистан – дотогава първа в света по излъчени бежанци – отстъпи това тъжно първенство на Сирия. През 2014 г. продължава да се наблюдава изселване в и от Мианмар, включително на хора от народа рохинджа от щата Ракхайн и в областите Качин и Северен Шан. Иран и Пакистан остават сред четирите най-големи страни в света по брой приети бежанци.
Северна и Южна Америка (ръст от 12%)

Ръст на принудителното разселване се наблюдава също така в американския континент. През годината броят на колумбийските бежанци намаля с 36 300 до 360 000 души, но основната причина бе ревизия на броя на бежанците докладвани от Венецуела. Въпреки това Колумбия остава една от страните с най-много ВРЛ в света – съгласно докладите броят им е 6 милиона, включително 137 000 ново разселени колумбийци през годината. Тъй като все повече хора бягат от бандитско насилие и други форми на преследване в Централна Америка, в САЩ са приети 36 800 повече молби за убежище, отколкото през 2013 г., което представлява ръст от 44%.


Пълният текст на Доклада относно световните тенденции, включително данни по страни, демографски профили, брой хора завърнали се в страните си и налични оценки за населенията без гражданство (апатриди), е достъпен на http://www.unhcr.org/2014trends.
За допълнителна информация моля обърнете се към Борис Чеширков, Връзки с обществеността, cheshirk@unhcr.org, тел.: +359 878 507 041, www.unhcr.bg
и www.refugeeday.org

В „Туитър“ можете да ни последвате на @BulgariaUNHCR; „Фейсбук“ страницата на ВКБООН България е facebook.com/UnhcrBulgaria.