НОВИНИ

02.06.2015 г.
Седмица на водното спасяване
Пресконференция на водноспасителната служба на БЧК - на 3 юни т. г. (сряда) от 11.00 часа в централата на БЧК, бул.“Дж. Баучер“ 76, зала „Музейна“
На пресконференцията ще бъде предоставена информация за:
• резултатите от обучението на водните спасители през тази година;
• осигуряването на спасители през активния летен сезон;
• дейността на местните комисии по водно спасяване;
• водните инциденти в последните години, превенцията на водния травматизъм и съветите за безопасно ползване на водните басейни и упражняване на водни спортове.

В пресконференцията ще вземат участие Христо Григоров, председател на БЧК, Стоян Андонов, член на НС на БЧК и председател на Националната комисия по водно спасяване, Антон Налбантов, директор на дирекция “Водноспасителна служба”, представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция за закрила на детето, „СПОРТ ДЕПО”, „DHL” - партньори на ВСС по превенция на водния травматизъм.

Благотворителна изложба на произведения на млади творци по темата „Вода и изкуство”

От 11.30 ч. ще бъде открита благотворителна изложба на художествени платна по темата „Вода и изкуство”, дарени от студенти по изобразително изкуство в СУ „Св. Климент Охридски” на Водноспасителната служба на БЧК. Творбите са създадени по време на организирания от Водноспасителната служба на БЧК и университета пленер, където младите творци са били запознати с дейностите на БЧК по водно спасяване. Студентите, консултирани от свои преподаватели, са оформили графично и са създали модели на информационно-образователни материали за превенция на водния травматизъм - плакати, флаери, брошури, които ще бъдат отпечатани в голям тираж със средствата, набрани от благотворителната изложба и разпространени в програмите за обучение на деца по превенция на водния травматизъм.