НОВИНИ

21.04.2015 г.
Изявление
на Генералния секретар на МФЧК/ЧП Елхадж Ас Си за трагичната загуба на стотици бежанци в Средиземно море
Смъртта на стотици бежанци в Средиземно море в събота вечер илюстрира глобалното безразличие към тежкото положение на мигрантите, както и факторите, които принуждават хората да напуснат домовете си в търсене на безопасност, по-добро бъдеще, или възстановяване на човешкото си достойнство.

Всеки път, когато потъне лодка, част от човечността се дави, а ние сме измъчвани от факта, че това е можело да се предотврати. Операциите за търсене и спасяване трябва да бъдат по-мащабни, но може да се направи повече още преди хората да вземат решение да изложат живота си на опасност, като го оставят в ръцете на контрабандисти и трафиканти на хора.

Закрилата на мигрантите е колективна отговорност. Всеки, който е замесен в тези пътувания - включително властите в страните на произход, транзит и крайна дестинация – е длъжен да зачита човешкото достойнство и да избягва всякакви действия, които поставят живота на тези хора в риск.
Призоваваме всички заинтересовани страни да предприемат решителни мерки, за да спрат загубите на човешки живот в бъдеще.

Призоваваме всички държави да покажат своята солидарност и да улеснят достъпа на всички хора, които търсят закрила и безопасност.

Призоваваме международната общност да активизира усилията си за информиране на потенциалните мигранти за рисковете, които ги заплашват от трафика на хора и опасните морски пътища.

Призоваваме властите да търсят отговорност от участниците в трафика на хора.

Призоваваме за нов глобален ангажимент за справяне с първопричините за миграцията, които включват конфликти, дискриминация и икономическо неравенство.

Нека спрем безразличието, което превръща Средиземно море в огромно гробище.

Генералният секретар на МФЧК/ЧП, Елхадж Си ще пристигне в Катания, Сицилия, днес (21 април), за да се срещне с доброволците и служителите на Италианския Червен кръст, които са на предната линия на хуманитарния отговор на тази продължаваща криза.

Той ще участва в пресконференция с Президента на Италианския Червен кръст Франческо Рокка в офиса на местния клон на Италианския Червен кръст в Катания (бул. Етнея, 353 Катания) в 15:00 ч местно време.

За повече информация, или за създаване на интервюта, моля свържете се с:
  • Лора Бастиането, Италиански Червен кръст - +39 3207 979 485, laura.bastianetto@cri.it