НОВИНИ

21.05.2010 г.
Българският Червен кръст проведе курс по първа помощ с пътни полицаи
В Националния учебен център на БЧК в с. Лозен специално подготвени преподаватели на БЧК обучиха 28 полицаи от сержантския състав на служба „Пътна полиция”
В Националния учебен център на БЧК в с. Лозен специално подготвени преподаватели на БЧК обучиха 28 полицаи от сержантския състав на служба „Пътна полиция” на МВР (КАТ) от цялата страна по първа долекарска помощ.
В продължение на три дни полицаите усвояваха основни прийоми на първата помощ и най-популярните животоспасяващи действия според европейските стандарти за долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия.
Всички участници се представиха отлично на заключителния теоретичен изпит и практическите демонстрации. Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, връчи на полицаите удостоверения за завършения курс на обучение.