НОВИНИ

22.03.2015 г.
Национален събор на Българския младежки Червен кръст
Приключи работата си XIII Национален събор на БМЧК. Във форума участваха над 140 делегати от цялата страна. В пресклуба на БТА в областната управа председателят на БМЧК Кристиян Пеняшки и директорът на дирекция „БМЧК“ Деница Баръмова запознаха регионалните медии с дейността на младежката организация.
Съборът бе открит с приветствия от официалните гости – сливенския митрополит Иоаникий, председателя на БЧК Христо Григоров, генералния директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералния директор д-р Славита Джамбазова, председателя и директорa на областната организация на БЧК в Сливен д-р Иван Федин и Моника Сярова, председателите на БМЧК за минали периоди д-р Христо Паунов, Дамян Лечев и Антон Борисов, представители на местната власт, партньори и съмишленици. Сливенският митрополит поздрави младежите с топли думи и ги нарече „представители на хуманността и на доброто в един труден свят.”

Единодушно бе приет отчетният доклад за дейността на младежката организация в периода 2013 – 2015 г., който отрази успешните и ползотворни инициативи на доброволците, приноса им за реализирането на проекти и програми, свързани с подпомагането на уязвими и социалнослаби групи от населението, за намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младите хора в България и за приобщаването им към хуманитарните ценности и принципи.

Форумът избра ново национално ръководство на БМЧК в състав: Мария Христова - председател на БМЧК, Станимир Бояджиев, зам.-председател, Деница Георгиева, секретар на Оперативно бюро (ОБ) и членове на ОБ - Кирил Дръндаров, Василена Димитрова, Радослав Митев, Станимир Тепавски. За председател на Проверителната комисия на БМЧК бе избран Никола Ригов, а за членове - Димитър Андонов и Пламена Дойкова. Обсъдена и гласувана беше и Стратегията за развитие на БМЧК за периода 2015 – 2020 г.

XIII Национален събор на БМЧК завърши с награждаване. Традиционните годишни награди на БМЧК получиха младежките организации в Добрич, Монтана, Ямбол, Силистра, Кърджали.

Специален поздравителен адрес участниците в събора получиха от Министерството на младежта и спорта, в който е дадена висока оценка за дейността на младежката организация.

„Участието на БМЧК в различни социални кампании, обучения и инициативи, насочени към актуални местни и национални проблеми, е изключително ценно. В съвременния глобализиращ се свят гласът на младите хора е важен за популяризиране на политиките за тях и чрез тях. Само с общи усилия можем да насърчим хуманитарните ценности и толерантността към различните.” – се казва в поздравителния адрес.

Поздравителни адреси бяха получени и от областния управител на Сливен и от кмета на община нова Загора.