НОВИНИ

19.03.2015 г.
БЧК в подкрепа на възрастните хора
На 20 март 2015 г. (петък) от 10.00 ч. в зала „Музейна” на БЧК, София, бул. Джеймс Баучер 76, ще се проведе национална конференция в изпълнение на дейностите по проект
„Повишаване готовността на хората от третата възраст в ЕС за управление при бедствия”

който Българският Червен кръст ще реализира в партньорство с националните дружества на Австрийския, Британския, Латвийския и Хърватския Червен кръст, и с университета в Инсбрук.

На срещата ще бъдат представени и обсъдени резултати от европейско проучване, свързано с целите и задачите на проекта, който ще идентифицира потребностите, структурите и мерките, за подготовка и подкрепа на възрастните хора в извънредни ситуации и бедствия. Целта е да се повиши осведомеността и да бъде подобрена готовността за адекватна реакция в случай на екстремни ситуации. В рамките на проекта, съвместно със заинтересованите страни от държавните структури, неправителствените организации и гражданското общество, приоритетно ще бъдат реализирани програми за превенция. Те ще бъдат задължително съобразени с ресурсите и устойчивостта на възрастните хора и за реализирането им ще бъдат привлечени експерти от здравната и социалната сфера и от областта на управлението на бедствия.

Регистрацията на участниците в конференцията започва в 9.30 ч.