НОВИНИ

20.05.2010 г.
БЧК и ДАБ ще сключат нов договор за сътрудничество
По покана на председателя на БЧК Христо Григоров в централата на организацията се състоя работна среща с Никола Казаков - председател на Държавната агенция за бежанците
По покана на председателя на БЧК Христо Григоров в централата на организацията се състоя работна среща с Никола Казаков - председател на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет.
Основна тема на срещата бе сключването на ново споразумение за сътрудничество между БЧК и ДАБ за разширяване обхвата на дейности по подпомагане интеграцията на бежанците в България. На срещата в зала “Вашингтон” на НС на БЧК присъстваха д-р София Стоименова - генерален директор на БЧК, д-р Надежда Тодоровска - зам.-генерален директор, и Мариана Стоянова - програмен мениджър на Бежанско-мигрантската служба на БЧК.