НОВИНИ

15.05.2010 г.
Приключи работата на 64-то Общо събрание на Българския Червен кръст
Днес членовете на Общото събрание обсъдиха и приеха Стратегия на БЧК до 2020 г., плана и бюджета на организацията за 2010 г.
Днес членовете на Общото събрание обсъдиха и приеха Стратегия на БЧК до 2020 г., плана и бюджета на организацията за 2010 г. и изменения и допълнения на Устава на БЧК. Гласувани бяха и решения по различни организационни въпроси.
Основните приоритети в работата на най-голямата хуманитарна организция ще бъдат: повишаване готовността на БЧК да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи; укрепване устойчивостта на лицата, семействата и общностите и повишаване на възможностите им за социално включване и безопасен и независим живот; по-нататъшно приобщаване на децата и младите хора към хуманнитарните ценности и принципи и предоставяне на съвременни и устойчиви дейности и услуги за намаляване на тяхната уязвимост; превръщане на хуманитарните каузи в полза на уязвимите, промоцията на здравословния начин на живот и превенцията на негативните социални процеси в ангажимент на цялото общество.