НОВИНИ

18.04.2010 г.
VІІІ Европейска конференция на дружествата на ЧК/ЧП
Двореца „Хофбург” в австрийската столица събра делегации от почти всички национални дружества на ЧК/ЧП в Европа.
Д-р София Стоименова, ген. директор, д-р Надежда Тодоровска, зам.-ген. директор и Ана Изворска, експерт в дирекция „БМЧК”, бяха представители на БЧК в VІІІ Европейска конференция на дружествата на ЧК/ЧП, провела се във Виена. Двореца „Хофбург” в австрийската столица събра делегации от почти всички национални дружества на ЧК/ЧП в Европа. Конференцията беше тържествено открита с приветствия на официални представители на държавната власт, кметството на Виена, президента на Австрийски ЧК, президента на МФЧК/ЧП - Тадатеру Коное и вицепрезидента на МКЧК. В конференцията участваха също и председателят на Постоянната комисия – г-н Масимо Бара, вицепрезидентът на МФЧК/ЧП – г-н Вестерберг и ген. секретар на МФЧК/ЧП – г-н Бекеле Гелета. Сред гостите бяха зам.-ген. директори на национални дружества, ръководителят на Зона Европа, ръководителите на регионалните представителства на МФЧК/ЧП в Европа и др. Д-р София Стоименова бе поканена за член на Комитета по подготовка на заключителните документи /Декларация и Vienna committements/.
По време на конференцията беше разгледан отчетът за изпълнение на решенията на VІІ Европейска конференция, проведена в Истанбул през май 2007 г. Представени бяха и европейските перспективи на приложението на Стратегия 2020 от ген.директор Бекеле Гелета и от г-н Мукеш Капила. Сред основните теми на форума бяха «Застаряване на населението в Европа» и «Междукултурно взаимодействие през призмата на феномена миграция», които бяха дискутирани в две отделни работни групи.
В първата работна група по темата „Застаряване на населението в Европа” бяха направени въведения в темата от водещи специалисти от международни организации /Help Age International/, от представители на университета във Виена и националните дружества на ЧК/ЧП. Предоставена беше актуална информация за проблема със застаряването в Европа и тенденциите, които налагат действие и промяна в подходите към тази възрастова група. Д-р Надежда Тодоровска направи презентация на Платформата за работа на БЧК с възрастните хора, както и на програмата „Домашни грижи” като модел и добра практика в Европа. Представянето на българския опит бе оценено високо от участниците в конференцията.
В края на VІІІ Европейска конференция делегатите приеха заключителните документи - Vienna committements и Декларация, а д-р София Стоименова беше докладващ за предложенията на работната група пред Комитета по заключителните документи.
Българската делегация осъществи множество срещи и консултации по различни въпроси на двустранното ни сътрудничество с ръководствата и мениджмънта на редица национални дружества–партньори, между които Швеция, Швейцария, Испания, Австрия, Италия, Германия и др. С ръководителя на Зона Европа на МФЧК/ЧП и представителите на НД на страните от Балканите бе обсъдена възможността за провеждане на Балканската конференция през пролетта на 2011 г. в Черна гора. Съгласно изразеното намерение на Турския ЧП да подкрепи финансово провеждането на този форум, БЧК се ангажира с предоставяне на експертна помощ като домакин на предходната Балканска конференция.
Във връзка с отправена покана на МФЧК/ЧП и като участник в международен екип за преглед и оценка на структурите на МФЧК/ЧП в Русия, Беларус, Молдова и Украйна, д-р София Стоименова взе участие и в еднодневна среща с ръководители на НД, с представители на Секретариата в Женева и Европейската зона. На срещата бяха обсъдени резултатите от проведения преглед и изведени заключения и препоръки за всяко от оценяваните НД. Ръководителят на Зона Европа изказа специална благодарност на ген. директор на БЧК за участието в екипа и за предоставената експертиза.