НОВИНИ

18.04.2010 г.
Обучение „Въведение в международното хуманитарно право”
Български младежки Червен кръст - Пловдив проведе обучителен семинар на тема “Въведение в международното хуманитарно право”.
Обучението беше организирано за доброволците от клуба по “Международно хуманитарно право” на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Семинарът се проведе на 17 и 18 април, като в него взеха участие 25 доброволци от клуб “МХП” и петима души от клуб “Централен” на БМЧК-Пловдив. Основните теми, представени по време на обучението, бяха: «Развитие, съдържание и прилагане на международното хуманитарно право”; „Емблемата - употреба, функции, злоупотреби, правен анализ”; „Изследване за обичайното международно хуманитарно право”; „Женевските конвенции”; “Връзките между МХП, международното наказателно право и международната закрила на правата на човека” и др. Бяха представени реални казуси, които предизвикаха голям интерес и много дискусии сред участниците. Лектори на курса бяха Яна Михайлова, директор на дирекция „Международно сътрудничество” в НС на БЧК, Маргарита Димитрова, директор на дирекция „Правна” в НС на БЧК и Христо Паунов, зам.-председател на ОС на БЧК-Пловдив.
В края на обучението студентите от клуба планираха бъдещи инициативи, свързани с дейностите на БМЧК-Пловдив в областта на международното хуманитарно право.