НОВИНИ

15.04.2010 г.
VІІІ Европейска регионална конференция на Червения кръст и Червения полумесец - ден първи
На церемонията по откриването представителите на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец заявиха необходимостта от социално включване и предоставяне на по-големи възможности на уязвимите хора
Европейската конференция на ЧК/ЧП беше открита от вдъхновяващ хор от млади гласове и с посланието, че много би могло да се научи от по-възрастното население на континента. На церемонията по откриването представителите на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец заявиха необходимостта от социално включване и предоставяне на по-големи възможности на уязвимите хора, а не просто да е на лице стремеж те да бъдат обслужени. Те изразиха своето притеснение от възприемането на застаряващото население и на миграцията само в негативна светлина и отбелязаха, че възрастните хора и мигрантите имат какво да предложат както на обществото, така и на Червения кръст и Червения полумесец.
Председателят на Австрийския Червен кръст Фреди Майер приветства делегатите при откриването на форума, като в изказването си подчерта нуждата от преодоляване на разделението между млади и стари, богати и бедни, както и това между мигранти и утвърдени групи и подчерта отговорността на европейските страни по отношение на квалифицираната мигрантска работна сила, която те привличат.
Председателят на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец сподели, че все още има какво да се желае от комуникациите между дружествата на Червения Кръст и Червения Полумесец, като за целта е необходимо прилагане и насърчаване на тесен диалог на всички равнища и постигане на по-добро разбиране на културния контекст.
Това бе потвърдено и от федералния канцлер на Австрия Варнер Фейман, който заяви, че сътрудничеството и споделянето на опит и знания е от съществено значение, особено в контекста на икономическата криза, която оказа въздействие върху целия континент, създавайки нови уязвимости и нарастващи изисквания както към Червения кръст и Червения полумесец, така и към правителствените ръководители.
Заместник-председателят на Международния комитет на Червения кръст Кристин Бирли обърна особено внимание на необходимостта от разбиране на нуждите на отделните общности, за да могат те да бъдат обслужвани по-добре и подчерта значимостта на партньорствата с националните дружества, както и на основните принципи, от които Международното червенокръстко движение се ръководи.