НОВИНИ

17.02.2015 г.
Продължава съвместната дейност между Българския и Австрийския Червен кръст
На посещение в Секретариата на Българския Червен кръст бе генералният секретар на Австрийския Червен кръст д-р Вернер Кершбаум.
По време на срещата му с председателя на БЧК Христо Григоров и с генералния директор доц. д-р Красимир Гигов бе обменена информация за дейностите и приоритетите на двете организации и бе обсъдено разширяване на сътрудничеството помежду им.

Двете национални дружества са дългогодишни партньори в множество инициативи и съвместни програми и в проекти на европейско ниво. БЧК и АЧК активно си сътрудничат в разработването и прилагането на модели за адекватни домашни грижи за хората от третата възраст, в подготовката на населението и доброволческите екипи за бедствия, аварии и кризи, в разнообразни младежки програми.

По време на срещата бе обменен опит в сферите на дейност, включително и за подпомагане и интеграция на бежанци, обсъдени бяха системата на Австрийския Червен кръст за оказване на спешна медицинска помощ посредством парамедици-доброволци и напредъкът при въвеждането на парамедици в спешната помощ в България, механизмите за мобилизиране и подготовка на доброволци при бедствия, поддръжката на бедствен резерв, различни модели на фондонабиране и осигуряване на ресурси в двете организации и други въпроси от здравната и социалната област.

Д-р Кершбаум получи покана отново да посети България и да се запознае с работата на Планинската спасителна служба и Водно-спасителната служба на БЧК, които са уникални в системата на организацията. От своя страна той отправи покана до ръководството на БЧК за посещение в централата на Австрийския Червен кръст, за да се запознае на място с организацията на работа и със стандартите на подготовка в спешната медицинска помощ в Австрия.

Председателят на БЧК Христо Григоров и генералният директор доц. д-р Красимир Гигов получиха и покана за участие в международна среща на високо ниво през октомври, посветена на 50-та годишнина от приемането на Основните принципи на Червения кръст и Червения полумесец.