НОВИНИ

09.04.2010 г.
Международен симпозиум „Подготовка за защита на деца”
В рамките на симпозиума бяха представени резултатите от извършения анализ
Международен симпозиум по проекта “Подготовка за защита на деца”организира Френският Червен кръст, със съдействието на партньорите си по проекта - Белгийския, Българския и Финландския Червен кръст, Университета “Париж Декарт”, Лабораторията по психология, свързана с околната среда, Министерството на вътрешните работи на Франция и Френското министерство на устойчивото развитие. Представители на форума от страна на БЧК бяха експерти от дирекции „Български младежки Червен кръст” и „Международно сътрудничество” в Секретариата на НС на организацията. Сред участниците в симпозиума бяха ръководителят на сектор „Превенция и подготовка” към Европейската комисия Роберто Шилиро, съветникът от сектор „Гражданска защита” от Европейския офис на Червения кръст Моя Ууд–Хийт и европейският регионален координатор за Международната стратегия на ООН за ограничаване на бедствията Паола Албрито.
В рамките на симпозиума бяха представени резултатите от извършения анализ, като основната цел беше чрез дискусии в работните групи да се изработят методиките и пособията, които възрастните хора ще използват при работата им с децата. Разгледани бяха темите „Педагогически ресурси – глобален поглед”, „Педагогически ресурси – методологични критерии”, „Образование и възпитание в къщи и в училище и ролята на всяко едно в общността”, „Учене чрез включване в училище и чрез участие в общността”, „Емоции”, „Подготовка на общността за бедствия”.