НОВИНИ

22.03.2010 г.
Започна пролетната кампания за безвъзмездно кръводаряване
Тя ще се проведе от 22 март до 14 юни т. г.
Министерството на здравеопазването, Българският Червен кръст и Националният център па трансфузиология и хематология (НЦТХ) обявиха началото на Пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Тя ще се проведе от 22 март до 14 юни т. г. с подкрепата на Софийската Света митрополия, столичната община, студентски и други неправителствени организации.
В хода на кампанията са планирани две инициативи за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Първата е „Запалете свещичка, дарете кръв” на Цветница - 28 март, във временните пунктове за кръводаряване до православните храмове „Св. Александър Невски”, „Св. Неделя”, „Св. Седмочисленици”, „ Св. Георги”, „Покров Богородичен” между 9.00 и 14.00 ч.
Втората инициатива е „Бъди силен! Дари кръв!”, насочена към студентската младеж и учениците, навършили 18 години. В рамките на пролетната кампания са планирани 55 акции за кръводаряване в учебните заведения в столицата. Пролетната кампания ще завърши с отбелязване на 14 юни - Световния ден на безвъзмездния кръводарител, който тази година ще се проведе под мотото на СЗО «Нова кръв за човечеството».
С 6000 са се увеличили кръводаряванията през 2009 г. За първи път през последните 20 години се наблюдава такъв значителен ръст. Продължава тенденцията за увеличаване на даряванията от младите хора между 18 и 30 години. Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97%, като близо 3/4 от тях са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете. Кръводаряванията на 1000 души население у нас са 21. По данни на Съвета на Европа от 2006 г. по този показател на първо място в Европа е Словения – 54,1, Швеция – 45,5, Франция и Австрия с 42 на 1000 души население, следва, Гърция – 32,2. „Около 100-120 души даряват кръв всяка седмица, като 80% от тези хора са едни и същи”, посочи доц. Андреев – директор на НЦТХ.
Българският Червен кръст отделя сериозен ресурс, за да научи младите хора какво представлява кръвта за живота на всеки един от нас. Това каза д-р Надежда Тодоровска - зам.-генерален директор на БЧК. Според д-р Тодоровска мъжете могат да дават кръв пет пъти годишно, а жените – четири. „Ако искаме да стигнем до повишаване на броя на доброволните и безвъзмездни кръводарители, трябва да стигнем до хората”, смята д-р Тодоровска.