НОВИНИ

21.03.2010 г.
Най-висшият форум на БМЧК се проведе в Монтана
От 19 до 21 март т. г. в Монтана се проведе втората сесия на Х национален събор на Българския младежки Червен кръст.
Домакините от областната червенокръстка организация бяха създали отлична организация, която позволи на участниците да изпълнят отговорната си програма. Те имаха разбирането и пълната подкрепа на местните ръководства в лицето на областния управител Ивайло Петров и кмета на община Монтана Златко Живков, които уважиха с присъствието си високия форум, поздравиха младите червенокръстци и им пожелаха успех. Заедно с тях и много граждани на Монтана поставиха отпечатък от дланите си на голямо платно пред хотел „Житомир” като знак на съпричастност с ангажираността им в борбата срещу насилието - идея, по която областната организация на БМЧК работи успешно вече няколко години.
На проведената преди форума пресконференция представители на централни и местни медии бяха запознати с програмата на събора.
Гости на младите червенокръстци бяха: проф. Здравко Маринов - зам.-председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК, Маргарита Димитрова – директор на дирекция „Правна” в Секретариата на НС на БЧК, Георги Марков – председател на ОС на БЧК- Монтана, директори и експерти по младежка дейност от областните съвети на БЧК, както и представители на редица организации и ведомства, с които Червеният кръст работи в тясно сътрудничество.
Поздравление към участниците изпрати и д-р София Стоименова – генерален директор на БЧК.
70 делегати на Десетия национален събор на БМЧК обсъдиха отчетите на Оперативното бюро и на проверителната комисия за дейността им през 2009 г. Беше отчетено, че дейностите на БМЧК през 2009 г. са доказали за пореден път, че организацията е с утвърден облик, обществен авторитет и капацитетни възможности и предоставя качествени услуги и дейности, които влияят ефективно за намаляване уязвимостта на младите хора и популяризиране на хуманитарните ценности сред тях - имидж, който я превръща в подходяща алтернатива за обществена изява на младото поколение.
Най-същественият документ, представен на сесията, беше проектът на „Стратегия за развитието на БМЧК за периода 2010-2015 г.”. Като основен планиращ и координиращ документ, който подпомага БМЧК на всички нива, процесите на планиране и осъществяване на приоритетните дейности, той стимулира развитието на младежката инициатива и разширява възможностите за работа по специфични за областните организации проблеми.
Във връзка с изпълнение на стратегията Националният събор прие и конкретен план за действия. Делегатите приеха и годишния план на БМЧК за 2010 г.
Бяха взети и няколко други решения. Членският внос и тази година ще остане 1 лв. Избран бе и нов член на Оперативното бюро за довършване на овакантен мандат. След много емоции в четири тура бе избран делегатът от Видин Петьо Русинов.
За първи път бяха връчени годишни награди на БМЧК в следните категории: социалнопомощна дейност – на Търговище; здравна просвета – на Пазарджик; първа долекарска помощ – на Благоевград; иновативни дейности – на БМЧК - Монтана за дългогодишното изпълнение на програмата „Не на насилието”