НОВИНИ

19.03.2010 г.
Средиземноморска конференция на Чeрвения кръст и Червения полумесец
В срещата се включиха и наблюдатели от Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец
В гр. Цавтат, Хърватска, се проведе XI средиземноморска конференция на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, в която взеха участие представители на 25 национални дружества. В срещата се включиха и наблюдатели от Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП), Международния комитет на Червения кръст, Постоянната комисия, Платформата за европейско червенокръстко сътрудничество за бежанци, търсещи убежище и мигранти, Центъра за климатични промени, Младежката комисия към МФЧКЧП, както и председателите на Австрийския и Унгарския Червен кръст и Червения кръст на Венецуела. Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров беше сред поканените наблюдатели на конференцията.
Темите, които бяха разгледани, включваха: обсъждане на миграционните процеси, промените в климата, социалните ефекти от световната икономическа криза и въпроси, свързани с младите хора като агенти на промяната. Част от тези тематични панели бяха водени от представители на Градския съвет на Барселона, Евро-Мед платформата, Европейския средиземноморски институт, Международната организация по миграция.
В последния ден от конференцията беше представен за обсъждане изработеният проект на декларация „Дубровник”, която потвърждава ангажираността на участващите национални дружества с обсъжданите теми и изразява тяхното желание за съвместна работа и сътрудничество.