НОВИНИ

09.03.2010 г.
Фондацията на УниКредит „Унидеа” и БЧК ще изградят два центъра за домашни грижи
Проектът е част от мащабната програма „Миграция” на Унидеа за увеличаване на познаваемостта и подкрепа на всички проблеми, които миграцията създава.
Фондацията на УниКредит „Унидеа” и Българският Червен кръст на съвместна пресконференция представиха първия проект в България

„Домашни грижи за възрастни хора, останали сами в резултат на вътрешна и външна миграция на своите близки”

Той е част от мащабната програма „Миграция” на Унидеа за увеличаване на познаваемостта и подкрепа на всички проблеми, които миграцията създава.
Съвместният проект предвижда създаване на центрове за домашни грижи в Добрич и в Смолян и предоставяне на здравни и социални услуги на възрастни хора в домовете им за запазване на техния независим и достоен живот и предотвратяване на социалното им изключване.
В пресконферинцията участваха: Паоло Коки – главен мениджър на „Унидеа”, Левон Хампарцумян – гл. изп. директор и председател на УС на УниКредит Булбанк, Андреа Казини – главен оперативен директор и зам.-председател на УС на УниКредит Булбанк; Христо Григоров – председател на БЧК, д-р София Стоименова – генерален директор, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор и ръководител на направлине „Социално-оперативни дейности”, Иванка Шопова – директор „Социална политика” на община Добрич и Петър Харадинов – секретар на община Смолян.
УниКредит е представена в България от най-голямата банка в страната „УниКредит Булбанк”, лизинговото дружество „УниКредит Лизинг”, компанията за потребителско финансиране „УниКредит Консюмър файненсинг”, както и „УниКредит Факторинг”.
„Домашни грижи за възрастни хора, останали сами в резултат на вътрешна и външна миграция на своите близки” е част от мащабен проект на Унидеа „Миграция”, който цели увеличаване на познаваемостта и подкрепа на всички проблеми, които миграцията създава.
„Конкретно в България разбрахме, че сред най-засегнатите от миграцията групи е тази на възрастните хора, чиито деца са напуснали страната. Така възрастните хора са останали сами, с многобройни здравословни проблеми, с ниски доходи. Те се нуждаят от квалифицирани здравни и социални услуги. С експертната подкрепа на Българския Червен кръст ще можем да помогнем на два региона, в които проблемите са много тежки – Смолян и Добрич”, каза Паоло Коки, главен мениджър на „Унидеа” – фондация УниКредит.
Левон Хампарцумян сподели: „Можем да си позволим да правим хубави неща и извън нашата прозаична област и да се насочим там, където има само любов, доброта и състрадание”.

„Много се радваме, че спечелихме подкрепата на силен партньор като Унидеа, защото възрастните хора са една от най-уязвимите групи и считаме, че е наш дълг да се погрижим за тях. Българският Червен кръст е разработил модел за предоставяне на социални и здравни услуги по домовете на най-нуждаещите се, като организацията сама намира източниците за финансиране на тази дейност. Надяваме се, че в близко бъдеще държавата ще предприеме мерки за промяна на нормативната уредба, с което да осигури финансиране на този вид услуги чрез специален социален фонд и здравната каса”, каза г-н Христо Григоров, председател на БЧК.
Д-р Стоименова информира, че проблемите на миграцията от няколко години са на вниманието на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец и ще бъдат разгледани детайлно на предстоящата през м. април т. г. Европейска конференция на Червения кръст и Червения полумесец във Виена.

За проекта
Проектът, представен от д-р Тодоровска, предвижда създаване на Центрове за домашни грижи в Добрич и в Смолян и предоставяне на здравни и социални услуги на възрастни хора в домовете им с цел запазване на техния независим и достоен живот и предотвратяване на социалното им изключване. Избраните региони са сред най-засегнатите от гледна точка на миграционните процеси, отрицателния естествен прираст и повишена заболеваемост и смъртност, както и висока степен на безработица.
В рамките на проекта ще бъде изграден квалифициран екип от домашни помощници и медицински сестри, които ще преминат специализиран обучителен курс за спецификата на грижите в домашна среда, реализиран съвместно с преподаватели от Факултета по Обществено здраве към МУ - София и членове на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Качеството на услугите се гарантира от квалификацията на персонала, от извършваната индивидуална оценка на нуждите на всеки ползвател, както и от редовния мониторинг на качеството на предоставяните услуги. В обгрижването на възрастни хора по домовете ще бъдат обучени и включени и доброволци.
През следващите две години от предоставяните грижи в рамките на проекта могат да се възползват пациенти, които желаят и могат да останат в домашната си среда и имат личен лекар; възрастни хора с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологични показатели – кръвно налягане, кръвна захар, температура и т.н.; хора с различни по тежест увреждания, които пречат на самостоятелния им начин на живот; пациенти във възстановителен стадий след прекарани тежки системни заболявания – инсулт, инфаркт, както и пациенти в следоперативен стадий с приключено интензивно лечение, неизискващи 24-часово наблюдение.
БЧК ще работи в тясно сътрудничество с представители на общинските администрации и социалните институции по места. Проектът ще допринесе за повишаване качеството на живот на възрастните хора в избраните общини.
Проектът, с продължителност две години, е с общ бюджет 193 000 евро.

За миграцията
Един от основните процеси на демократичния преход в България, е интензивната вътрешна и външна миграция, започнала през 1989 г. Според официалната статистика за посочения 20-годишен период повече от 700 000 души са напуснали страната в търсене на професионална реализация, възможности за обучение и по-висок жизнен стандарт. Не по-малко интензивна е и вътрешната миграция, като само през 2008 г. е засегнала 123 000 души. Наред с понижената раждаемост, урбанизация и повишено ниво на смъртност, миграционните процеси са сред основните фактори, допринесли за влошения демографски профил на страната и застаряването на населението. Нараства относителният дял на хората над 65-год. възраст, като в момента техният брой е 1 323 839 от 7 606 551 население на България. Тази група е и сред най-засегнатите от миграционните процеси. Много възрастни хора остават сами, с многобройни здравословни проблеми, с ниски доходи, нуждаят се от квалифицирани здравни и социални услуги.