НОВИНИ

12.02.2010 г.
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец удвоява усилията си в Хаити и ревизира бюджета на хуманитарната операция
Правителството на Хаити реши да удължи извънредното положение за още две седмици.
Ситуацията в Хаити

Правителството на Хаити реши да удължи извънредното положение за още две седмици. То потвърди 112 405 смъртни случаи, 196 595 ранени и между 800 000 и 1 000 000 разселени. Около 262 901 души са напуснали засегнатите от земетресението райони. Министърът на вътрешните работи на Хаити обяви план за преместване на около 400 000 бездомни, оцелели от земетресението хора, извън столицата. Ще бъдат преселени на първия етап 100 000 души в палаткови села на север от Порт-о-Пренс. Този план ще изисква огромни масирани и координирани усилия от страна на хуманитарната общност.
Броят на хората, намерили убежище във временни обекти в Порт-о-Пренс, може да достигне 800 000, според организациите, осигуряващи подслон.

Двойно повече средства вече се събират по Апела на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец

По искане на координатора на ООН за спешна помощ Джон Холмс, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец ще ръководи дейностите на групата, осигуряваща убежище и групата за нехранителни материали. Под ръководството на Международната федерация ще се създаде специален екип за координация на осигуряването на подслон. Той ще бъде изграден с подкрепата на националните дружества и агенциите, осигуряващи убежище. На 10 февруари т. г. Федерацията пое тази роля от Международната организация за миграция.
Бюджетът на Апела на Червения кръст и Червения полумесец, ревизиран на 9 февруари, вече възлиза на 218,4 милиона швейцарски франка (203,478.000 щатски долара или 148,989.000 милиона евро) за хуманитарна помощ и помощ за възстановяване на 400 000 души (80 000 семейства) в продължение на три години, въз основа на оценката за около 3 милиона засегнати. Международният апел в момента е покрит 48%, включително чрез финансови дарения и дарения в натура. Тази сума все още не включва средствата, набрани директно от националните червенокръстки дружества.

Какво прави Червеният кръст и Червеният полумесец

Над 600 хуманитарни работници на Червения кръст и Червения полумесец от над 30 страни работят на място в Хаити. Международните екипи за отговор на бедствия и на екипите за бърза оценка и координация, ангажирани в Хаити, включват 260 души. Персоналът на Международния комитет на Червения кръст е над 100 души. В района на бедствието и в лагерите с разселени работят над 13 000 доброволци на Червения кръст на Хаити.
Координираните полети с хуманитарни доставки на Червения кръст и Червения полумесец до момента са 85, а превозите по море – 18 със специализиран морски транспорт.
Червеният кръст ежедневно доставя питейна вода на 300 000 души (1 200 000 литра на ден). До сега са раздадени 17 милиона литра вода. Пунктове за раздаване на вода са изградени в 110 населени места. Осигурява се канализация за 15 000 – 20 000 души. 300 тоалетни са в процес на изграждане. В 12 лагера се провеждат санитарно-хигиенни дейности.
Повече от 185 270 души са получили хранителни и нехранителни продукти като завивки, кухненски комплекти, брезент, хигиенни комплекти, отговарящи на непосредствените им нужди. Актуализираният план за раздаване на нехранителни материали увеличава броя на бенефициентите от 60 000 до 80 000 домакинства.
Общо 13 000 души са лекувани досега, а 1 600 души получават лечение всеки ден. Здравните екипи за отговор на бедствия имат капацитет да предоставят здравни услуги за 340 000 души. Нова кампания за ваксинации ще започне до края на седмицата с увеличен брой бенефициенти.
Над 250 члена на международни екипи за отговор на бедствия и екипи за бърза оценка и координация са на място или са в процес на изпращане в Хаити.
Съвместният пункт на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и Червения кръст на Хаити за възстановяване на семейните връзки е напълно оперативен. Досега са осигурени над 2 500 телефонни обаждания за хора, искащи да установят връзка със своите роднини в чужбина. Уебсайтът на МКЧК за възстановяване на семейните връзки в момента съдържа над 26 300 имена на хора, включително 3 600 съобщения от хора, които са в безопасност. Близо 1 000 души са поискали техните имена да бъдат извадени от базата данни – показател, че контактът със семейството е възстановен. МКЧК издирва и събира деца без придружител в сътрудничество с държавните органи и други агенции и ги настанява във временни приюти и приемни семейства. МКЧК е осигурил храна и млечни дажби за следващите две седмици за 65 непридружени деца, за които вече е осигурена грижа.

БЧК продължава кампанията си за набиране на средства в подкрепа на Хаити

Хиляди български граждани подкрепят усилията на Червения кръст. До момента в банковата сметка по Апела на БЧК са събрани над 127 000 лв., а с sms-и на единен кратък номер 1255 – над 170 000 лв. Кампанията на БЧК ще продължи и след 15 февруари т. г., тъй като са в ход различни инициативи за набиране на средства, които ще бъдат използвани за осигуряване на подслон, медицински грижи, храна, вода и други най-неотложни нужди от първа необходимост на пострадалите от земетресението в Хаити.
Продължава набирането на средства по специалната набирателна сметка на БЧК: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД; IBAN: BG 64; UNCR 7630 1078 6609 13; BIC: UNCRBGSF; БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (за пострадалите от земетресението в Хаити). Дарения могат да се правят и он-лайн на интернет адреса на БЧК: www.redcross.bg.