НОВИНИ

08.02.2010 г.
Програма на МКЧК се осъществява успешно в България
От 3 до 6 февруари 2010 г. на посещение в БЧК беше Мая Андрич, регионален съветник по програма „Въведение в хуманитарното право”
От 3 до 6 февруари 2010 г. на посещение в БЧК беше Мая Андрич, регионален съветник по програма „Въведение в хуманитарното право” (ВХП) към Международния комитет на Червения кръст (МКЧК). Тя посети БЧК, за да окаже подкрепа при въвеждането на програмата.
В България програма „ВХП” започна като свободно избираем предмет в 100 училища в 22 области през 2008/2009 учебна година. Това е интерактивна учебна програма, създадена, за да запознае младите хора от 13 до 18-годишна възраст с основни човешки права, с понятия като „човешко достойнство”, да формира нагласи на толерантност, уважение към другия и умения за мирно разрешаване на конфликти. Материалите, които са свързани както с исторически, така и със съвременни ситуации, показват как Международното хуманитарно право цели да защити живота и човешкото достойнство по време на въоръжен конфликт и да предотврати и намали страданието и опустошенията, причинени от войната. Методите на преподаване, използвани във ВХП, изискват учениците да вземат активно участие в процеса на изучаване. Това им дава възможност да разберат човешката гледна точка във всяка една ситуация, особено в ситуации на конфликт и противопоставяне.
Програмата „ВХП” е разработена от МКЧК и е в процес на въвеждане в официалната образователна система на множество страни по света и в почти всички европейски държави. След фазата на апробация на програмата в България и много добрите резултати у нас, очакванията са, че програмата ще продължи устойчиво да се преподава в училище от следващата учебна година.