НОВИНИ

15.12.2009 г.
Кръгла маса по международни правни норми за действия при бедствия
Целта на форума бе да се представи “Законодателно проучване относно нормативните изисквания за получаване, изпращане и транзитиране на помощ за бедствия през територията на Република България”.
В сградата на Национален съвет на БЧК се проведе кръгла маса за международните правни норми за действия при бедствия. Целта на форума бе да се представи “Законодателно проучване относно нормативните изисквания за получаване, изпращане и транзитиране на помощ за бедствия през територията на Република България”. Проучването е извършено в рамките на проект, координиран от Международната Федерация на дружествата на Червения Кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) и е финансирано от Европейската комисия.
Проектът има за цел да се проучи съществуващата правна рамка в Европейския съюз и в страните - членки на Съюза, както и доколко тя отговаря на нуждите от навременна и ефективна трансгранична помощ в случаите на бедствия. Изследва се и доколко тази правна рамка съответства на “Насоките за международните правни норми за действия при бедствия”, приети от държавите на 30-ата Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец през 2007 г. Българският Червен кръст сподели своя опит от участия в операции при бедствия. Чрез този проект БЧК подкрепя усилията на държавните институции за ефективно и безпрепятствено оказване на помощ при бедствия.
В работата на кръглата маса се включиха активно представители на държавни институции, на местната власт, на академичните среди, на НПО - МВР /Гражданска защита, Пожарна и аварийна безопасност и спасяване/, МВнР, МО, МЗ, МТИС, МИЕТ, Агенция “Митници”, Военна академия, ВМА, Академията на МВР, Нов български университет, Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Каритас и др.