НОВИНИ

15.12.2009 г.
Превенция на туберкулозата сред бежанците
Бежанско-мигранстката служба на БЧК и Държавната агенция за бежанците организираха информационна среща на тема „Как да се предпазим от туберкулозата?”
Тя е третата поред в рамките на проекта на Министерство на здравеопазването „Превенция на туберкулозата сред бежанците”. Проектът е финансиран по линия на Глобалния фонд за борба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза и има за цел да запознае обществеността с рисковете от заразяване, с начините за предпазване и методите на лечение на заболяването.