НОВИНИ

08.12.2009 г.
БЧК споделя опит по проекта „Баба и дядо за децата от социални институции”
Целта на проекта е да подобри социалното включване на хората от третата възраст и да съдейства за социалната адаптация на децата, лишени от родителски грижи.
БЧК организира кръгла маса в рамките на проекта „Баба и дядо за децата от социални институции за деца, лишени от родителски грижи”. Пред представители на Министерство на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето БЧК представи дейностите и резултатите от шестмесечния си проект, разработен с подкрепата на Австрийския Червен кръст.
Целта на проекта е да подобри социалното включване на хората от третата възраст и да съдейства за социалната адаптация на децата, лишени от родителски грижи. Възрастни хора и доброволци на БЧК в продължение на шест месеца посещаваха деца от социални институции в четири региона на страната - Пловдив, Гоце Делчев, Бяла Слатина и Добрич, и общуваха с тях по принципа на заместването на липсващите им баба и дядо.